Bán nhà dưới 2 tỷ Quận Thanh Khê, trên 1 tỷ

Nội dung

 1. 1 Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ
 2. 2 Bán nhà K2,5m, đường Phạm Văn Nghị , 1.3 tỷ
 3. 3 Bán nhà K120 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ
 4. 4 Bán nhà đẹp, K263 Lê Duẩn, 1.8 tỷ
 5. 5 Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, 1.2 tỷ
 6. 6 Bán nhà mới xây, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.87 tỷ
 7. 7 Bán nhà đường Lý Triện, 1.85 tỷ
 8. 8 Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương, 1.68 Tỷ
 9. 9 Bán nhà kiệt đường Lê Duẩn, DT 9x12m, giá 1,8 tỷ
 10. 10 Bán nhà kiệt Phan Thanh, nhà 2 tầng, 1 tỷ
 11. 11 Bán nhà K86 đường Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, giá 1.2 tỷ
 12. 12 Nhà bán K647 Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ
 13. 13 Bán nhà C4, kiệt ô tô đường Trần Cao Vân, 1.35 tỷ
 14. 14 Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1.5 tỷ
 15. 15 Bán nhà K45A đường Dũng Sỹ Thanh Khê, 1.2 tỷ
 16. 16 Bán nhà C4, kiệt 407 Lê Duẩn, 1.6 tỷ
 17. 17 Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.95 tỷ
 18. 18 Bán nhà đường Bế Văn Đàn, DT 4.2x15m, kiệt 3.5m, giá 1.3 tỷ
 19. 19 Cần bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, giá TL
 20. 20 Nhà bán 2 tầng, bờ hồ Hàm Nghi, 1.75 tỷ
 21. 21 Bán nhà đẹp, 2 mê, Quận Thanh Khê, giá 1.55 tỷ
 22. 22 Bán nhà 3 tầng đường Huỳnh Ngọc Huệ
 23. 23 Bán nhà Nguyễn Văn Linh, đường 3.5m, lề 1.5m, giá TL
 24. 24 Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.2 tỷ
 25. 25 Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, 3 tầng, giá 1,2 tỷ.
 26. 26 Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, 1.65 tỷ
 27. 27 Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 1,39 tỷ
 28. 28 Bán Nhà đường Phạm Phú Tiết, 2 tỷ
 29. 29 Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương, 2.2 tỷ
 30. 30 Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 2 tầng, 1.1 tỷ
 31. 31 Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, 1.5 tỷ
 32. 32 Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, 1.7 tỷ
 33. 33 Bán nhà đường K242 Điện Biên Phủ, đường 5,5m, 1.97 tỷ
 34. 34 Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, 1.1 tỷ
 35. 35 Bán nhà đường Thái Thị Bôi, 2 tỷ
 36. 36 Bán nhà K36 Phạm Văn Nghị, 12 triệu/m2
 37. 37 Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, 2.3 tỷ
 38. 38 Nhà 3 tầng, K102 Hà Huy Tập, ô tô vào được, 2.1 tỷ
 39. 39 Bán nhà đường Bàu Hạc 5, giá 1.25 tỷ
 40. 40 Bán nhà 3 tầng, cạnh công viên quận Thanh Khê, 2.15 tỷ
 41. 41 Bán nhà đẹp, 2 tầng, K569 đường Trần Cao Vân
 42. 42 Bán nhà cấp 4, đường Cù Chính Lan, đường 3.5m, lề 2m
 43. 43 Cần bán nhà gần siêu thị Phan Khang, đường 7,5m, giá 1.65 tỷ
 44. 44 Bán nhà 3 tầng đường Hải Phòng, đường 4m, giá TL
 45. 45 Bán nhà 2 mặt tiền, đường Thái Thị Bôi, 1.98 tỷ
 46. 46 Bán nhà K130 Điện Biên Phủ
 47. 47 Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, 1.36 tỷ
 48. 48 Bán nhà đường Mai Am, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ
 49. 49 Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, 2.4 tỷ
 50. 50 Bán nhà đường Đinh Núp, 1.55 tỷ
 51. 51 Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ
 52. 52 Bán nhà K2,5m, đường Phạm Văn Nghị , 1.3 tỷ
 53. 53 Bán nhà K120 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ
 54. 54 Bán nhà đẹp, K263 Lê Duẩn, 1.8 tỷ
 55. 55 Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, 1.2 tỷ
 56. 56 Bán nhà mới xây, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.87 tỷ
 57. 57 Bán nhà đường Lý Triện, 1.85 tỷ
 58. 58 Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương, 1.68 Tỷ
 59. 59 Bán nhà kiệt đường Lê Duẩn, DT 9x12m, giá 1,8 tỷ
 60. 60 Bán nhà kiệt Phan Thanh, nhà 2 tầng, 1 tỷ
 61. 61 Bán nhà K86 đường Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, giá 1.2 tỷ
 62. 62 Nhà bán K647 Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ
 63. 63 Bán nhà C4, kiệt ô tô đường Trần Cao Vân, 1.35 tỷ
 64. 64 Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1.5 tỷ
 65. 65 Bán nhà K45A đường Dũng Sỹ Thanh Khê, 1.2 tỷ
 66. 66 Bán nhà C4, kiệt 407 Lê Duẩn, 1.6 tỷ
 67. 67 Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.95 tỷ
 68. 68 Bán nhà đường Bế Văn Đàn, DT 4.2x15m, kiệt 3.5m, giá 1.3 tỷ
 69. 69 Cần bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, giá TL
 70. 70 Nhà bán 2 tầng, bờ hồ Hàm Nghi, 1.75 tỷ
 71. 71 Bán nhà đẹp, 2 mê, Quận Thanh Khê, giá 1.55 tỷ
 72. 72 Bán nhà 3 tầng đường Huỳnh Ngọc Huệ
 73. 73 Bán nhà Nguyễn Văn Linh, đường 3.5m, lề 1.5m, giá TL
 74. 74 Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.2 tỷ
 75. 75 Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, 3 tầng, giá 1,2 tỷ.
 76. 76 Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, 1.65 tỷ
 77. 77 Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 1,39 tỷ
 78. 78 Bán Nhà đường Phạm Phú Tiết, 2 tỷ
 79. 79 Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương, 2.2 tỷ
 80. 80 Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 2 tầng, 1.1 tỷ
 81. 81 Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, 1.5 tỷ
 82. 82 Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, 1.7 tỷ
 83. 83 Bán nhà đường K242 Điện Biên Phủ, đường 5,5m, 1.97 tỷ
 84. 84 Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, 1.1 tỷ
 85. 85 Bán nhà đường Thái Thị Bôi, 2 tỷ
 86. 86 Bán nhà K36 Phạm Văn Nghị, 12 triệu/m2
 87. 87 Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, 2.3 tỷ
 88. 88 Nhà 3 tầng, K102 Hà Huy Tập, ô tô vào được, 2.1 tỷ
 89. 89 Bán nhà đường Bàu Hạc 5, giá 1.25 tỷ
 90. 90 Bán nhà 3 tầng, cạnh công viên quận Thanh Khê, 2.15 tỷ
 91. 91 Bán nhà đẹp, 2 tầng, K569 đường Trần Cao Vân
 92. 92 Bán nhà cấp 4, đường Cù Chính Lan, đường 3.5m, lề 2m
 93. 93 Cần bán nhà gần siêu thị Phan Khang, đường 7,5m, giá 1.65 tỷ
 94. 94 Bán nhà 3 tầng đường Hải Phòng, đường 4m, giá TL
 95. 95 Bán nhà 2 mặt tiền, đường Thái Thị Bôi, 1.98 tỷ
 96. 96 Bán nhà K130 Điện Biên Phủ
 97. 97 Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, 1.36 tỷ
 98. 98 Bán nhà đường Mai Am, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ
 99. 99 Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, 2.4 tỷ
 100. 100 Bán nhà đường Đinh Núp, 1.55 tỷ
 101. 101 Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ
 102. 102 Bán nhà K2,5m, đường Phạm Văn Nghị , 1.3 tỷ
 103. 103 Bán nhà K120 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ
 104. 104 Bán nhà đẹp, K263 Lê Duẩn, 1.8 tỷ
 105. 105 Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, 1.2 tỷ
 106. 106 Bán nhà mới xây, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.87 tỷ
 107. 107 Bán nhà đường Lý Triện, 1.85 tỷ
 108. 108 Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương, 1.68 Tỷ
 109. 109 Bán nhà kiệt đường Lê Duẩn, DT 9x12m, giá 1,8 tỷ
 110. 110 Bán nhà kiệt Phan Thanh, nhà 2 tầng, 1 tỷ
 111. 111 Bán nhà K86 đường Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, giá 1.2 tỷ
 112. 112 Nhà bán K647 Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ
 113. 113 Bán nhà C4, kiệt ô tô đường Trần Cao Vân, 1.35 tỷ
 114. 114 Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1.5 tỷ
 115. 115 Bán nhà K45A đường Dũng Sỹ Thanh Khê, 1.2 tỷ
 116. 116 Bán nhà C4, kiệt 407 Lê Duẩn, 1.6 tỷ
 117. 117 Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.95 tỷ
 118. 118 Bán nhà đường Bế Văn Đàn, DT 4.2x15m, kiệt 3.5m, giá 1.3 tỷ
 119. 119 Cần bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, giá TL
 120. 120 Nhà bán 2 tầng, bờ hồ Hàm Nghi, 1.75 tỷ
 121. 121 Bán nhà đẹp, 2 mê, Quận Thanh Khê, giá 1.55 tỷ
 122. 122 Bán nhà 3 tầng đường Huỳnh Ngọc Huệ
 123. 123 Bán nhà Nguyễn Văn Linh, đường 3.5m, lề 1.5m, giá TL
 124. 124 Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.2 tỷ
 125. 125 Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, 3 tầng, giá 1,2 tỷ.
 126. 126 Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, 1.65 tỷ
 127. 127 Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 1,39 tỷ
 128. 128 Bán Nhà đường Phạm Phú Tiết, 2 tỷ
 129. 129 Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương, 2.2 tỷ
 130. 130 Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 2 tầng, 1.1 tỷ
 131. 131 Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, 1.5 tỷ
 132. 132 Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, 1.7 tỷ
 133. 133 Bán nhà đường K242 Điện Biên Phủ, đường 5,5m, 1.97 tỷ
 134. 134 Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, 1.1 tỷ
 135. 135 Bán nhà đường Thái Thị Bôi, 2 tỷ
 136. 136 Bán nhà K36 Phạm Văn Nghị, 12 triệu/m2
 137. 137 Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, 2.3 tỷ
 138. 138 Nhà 3 tầng, K102 Hà Huy Tập, ô tô vào được, 2.1 tỷ
 139. 139 Bán nhà đường Bàu Hạc 5, giá 1.25 tỷ
 140. 140 Bán nhà 3 tầng, cạnh công viên quận Thanh Khê, 2.15 tỷ
 141. 141 Bán nhà đẹp, 2 tầng, K569 đường Trần Cao Vân
 142. 142 Bán nhà cấp 4, đường Cù Chính Lan, đường 3.5m, lề 2m
 143. 143 Cần bán nhà gần siêu thị Phan Khang, đường 7,5m, giá 1.65 tỷ
 144. 144 Bán nhà 3 tầng đường Hải Phòng, đường 4m, giá TL
 145. 145 Bán nhà 2 mặt tiền, đường Thái Thị Bôi, 1.98 tỷ
 146. 146 Bán nhà K130 Điện Biên Phủ
 147. 147 Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, 1.36 tỷ
 148. 148 Bán nhà đường Mai Am, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ
 149. 149 Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, 2.4 tỷ
 150. 150 Bán nhà đường Đinh Núp, 1.55 tỷ
 151. 151 Bán nhà 3 tầng, K65 Hàm Nghi, giá TL
 152. 152 Bán nhà C4, đường Lê Độ, hướng Đông, 2.3 tỷ
 153. 153 Bán nhà K91 Cù Chính Lan, 2 tầng, kiệt ô tô, giá 1.1 tỷ
 154. 154 Bán nhà K242 Điện Biên Phủ, 1.97 tỷ
 155. 155 Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 2,1 tỷ
 156. 156 Bán nhà đường Lý Thái Tông, 2.25 tỷ
 157. 157 Bán nhà 2 mặt đường Nguyễn Tất Thành, giá 2.1 tỷ
 158. 158 Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.3 tỷ
 159. 159 Cần bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Xuân Lê, 1.7 tỷ
 160. 160 Bán nhà đường Nguyễn Hoàng, 2.8 tỷ
 161. 161 Bán nhà 2 mặt kiệt đường Lê Duẩn, 3 tầng, 1.3 tỷ
 162. 162 Bán nhà đường Hải Phòng, 1.25 tỷ
 163. 163 Bán nhà K119 Trần Cao Vân, nhà 3 tầng, đẹp, 1.05 tỷ
 164. 164 Bán nhà đường Xuân Đán 2, giá 1.9 tỷ
 165. 165 Cần bán nhà K568 Trần Cao Vân, kiệt ô tô, giá 1.15 tỷ
 166. 166 Bán nhà K74 Trần Cao Vân, kiệt ô tô, 3 tầng, 1.6 tỷ
 167. 167 Bán nhà 3 tầng, đường Cù Chính Lan, giá 1.85 tỷ
 168. 168 Bán nhà 2 tầng, gần CA Thanh Khê, 1.2 tỷ
 169. 169 Bán nhà đường Nguyễn Phước Thái, 2.15 tỷ
 170. 170 Bán nhà khu TĐC chợ P.Chính Gián, nhà 3 mê lệch, 1.8 tỷ
 171. 171 Bán nhà kiệt 52 đường Phan Thanh, 1.12 tỷ
 172. 172 Bán nhà đường Đỗ Quang, giá TL
 173. 173 Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, 2.5 tỷ
 174. 174 Bán khách sạn 2 mặt tiền đường Nguyễn Đức Trung, 4.7 tỷ
 175. 175 Bán nhà mặt đường Trần Cao Vân, DT 5.58x14.38m, hướng Bắc, giá TL
 176. 176 Bán nhà mặt tiền Trần Cao Vân, 1.95 tỷ
 177. 177 Bán nhà C4 đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, giá 1.1 tỷ
 178. 178 Bán nhà C4 gần chợ Hải Sản, 1.27 tỷ
 179. 179 Bán nhà đẹp đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2
 180. 180 Bán nhà K96 Điện Biên Phủ, giá 1.1 tỷ
 181. 181 Bán nhà kiệt Nguyễn Phước Nguyên
 182. 182 Nhà bán ở Đinh Tiên Hoàng, K3.5m,Thanh Khê, 1.25 tỷ
 183. 183 Cần bán nhà đường Trần Xuân Lê, gần công an quận
 184. 184 Bán nhà 2 tầng đường Phần Lăng 5,, giá TL
 185. 185 Bán nhà đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng, 1.95 tỷ
 186. 186 Bán nhà đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2.
 187. 187 Bán nhaà đường 7,5m, sau lưng YAMAHA Tiến Thu - Điện Biên Phủ, 1.75 tỷ
 188. 188 Cần bán gấp nhà K74 Trần Cao Vân, 1.6 tỷ
 189. 189 Bán nhà đường Hà Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
 190. 190 Bán nhà 2 mặt tiền hẻm, đường Trần Xuân Lê, đường 3m5
 191. 191 Bán nhà K647 Trần Cao Vân, 3 tầng, giá 1,35 tỷ
 192. 192 Bán nhà đường Lê Duẩn, Đà Nẵng, 02 mặt kiệt, nhà đẹp, 1.1 tỷ
 193. 193 Bán nhà K142 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê
 194. 194 Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, nhà mới, đẹp, 1,150 tỷ
 195. 195 Bán nhà đường Phan Nhu, đường 7,5m, 1,050 tỷ
 196. 196 Bán nhà K611 Trần Cao Vân, 3 tầng, 1,6 tỷ
 197. 197 Bán nhà đường Trần Xuân Lê, 3 mê lệch, 1.9 tỷ
 198. 198 Bán nhà kiệt đường Cù Chính Lan
 199. 199 Cần bán nhà đường Lê Quang Sung, K4m, 1.3 tỷ
 200. 200 Bán nhà đường Phan Phú Tiên, quận Thanh Khê, 1.35 tỷ
 201. 201 Bán nhà kiệt 52 đường Phan Thanh, 1.12 tỷ
 202. 202 Bán nhà đường Đỗ Quang, giá TL
 203. 203 Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, 2.5 tỷ
 204. 204 Bán khách sạn 2 mặt tiền đường Nguyễn Đức Trung, 4.7 tỷ
 205. 205 Bán nhà mặt đường Trần Cao Vân, DT 5.58x14.38m, hướng Bắc, giá TL
 206. 206 Bán nhà mặt tiền Trần Cao Vân, 1.95 tỷ
 207. 207 Bán nhà C4 đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, giá 1.1 tỷ
 208. 208 Bán nhà C4 gần chợ Hải Sản, 1.27 tỷ
 209. 209 Bán nhà đẹp đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2
 210. 210 Bán nhà K96 Điện Biên Phủ, giá 1.1 tỷ
 211. 211 Bán nhà kiệt Nguyễn Phước Nguyên
 212. 212 Nhà bán ở Đinh Tiên Hoàng, K3.5m,Thanh Khê, 1.25 tỷ
 213. 213 Cần bán nhà đường Trần Xuân Lê, gần công an quận
 214. 214 Bán nhà 2 tầng đường Phần Lăng 5,, giá TL
 215. 215 Bán nhà đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng, 1.95 tỷ
 216. 216 Bán nhà đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2.
 217. 217 Bán nhaà đường 7,5m, sau lưng YAMAHA Tiến Thu - Điện Biên Phủ, 1.75 tỷ
 218. 218 Cần bán gấp nhà K74 Trần Cao Vân, 1.6 tỷ
 219. 219 Bán nhà đường Hà Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
 220. 220 Bán nhà 2 mặt tiền hẻm, đường Trần Xuân Lê, đường 3m5
 221. 221 Bán nhà K647 Trần Cao Vân, 3 tầng, giá 1,35 tỷ
 222. 222 Bán nhà đường Lê Duẩn, Đà Nẵng, 02 mặt kiệt, nhà đẹp, 1.1 tỷ
 223. 223 Bán nhà K142 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê
 224. 224 Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, nhà mới, đẹp, 1,150 tỷ
 225. 225 Bán nhà đường Phan Nhu, đường 7,5m, 1,050 tỷ
 226. 226 Bán nhà K611 Trần Cao Vân, 3 tầng, 1,6 tỷ
 227. 227 Bán nhà đường Trần Xuân Lê, 3 mê lệch, 1.9 tỷ
 228. 228 Bán nhà kiệt đường Cù Chính Lan
 229. 229 Cần bán nhà đường Lê Quang Sung, K4m, 1.3 tỷ
 230. 230 Bán nhà đường Phan Phú Tiên, quận Thanh Khê, 1.35 tỷ
 231. 231 Bán nhà đường Tô Ngọc Vân, 1.27 tỷ
 232. 232 Bán nhà bán K600 Trần Cao Vân, nhà 1 mê, 1.24 tỷ
 233. 233 Bán nhà đường Nguyễn Đình Tựu, Đà Nẵng
 234. 234 Bán nhà K96 Điện Biên Phủ, giá: 1 tỷ
 235. 235 Bán nhà K91 Nguyễn Tri Phương, 1.75 tỷ
 236. 236 Bán nhà đường Mẹ Nhu, gần đường Điện Biên Phủ, 2.5 tỷ
 237. 237 Bán nhà K568 Trần Cao Vân, kiệt 4m, 1.15 tỷ
 238. 238 Bán nhà đường Trần Cao Vân, nhà 4 tầng, 2.5 tỷ
 239. 239 Bán nhà biệt thự K7m, đường Huỳnh Ngọc Huệ, giá 1,75 tỷ.
 240. 240 Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, P.Tân Chính, DT 180m2, 2.5 tỷ
 241. 241 Bán nhà K647 Trần Cao Vân, 3 tầng, giá 1,35 tỷ.
 242. 242 Bán nhà đẹp, 2 tầng, đường Trần Cao Vân, K569, đường 5m, vỉa hè 2m
 243. 243 Bán nhà 3T, đường Nguyễn Thị Bảy,1.32 tỷ
 244. 244 Bán nhà K31 đường Hải Phòng, DT 114m2, 1.4 tỷ
 245. 245 Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.6 tỷ
 246. 246 Bán nhà đường Hà Khê, DT 106m2, giá TL
 247. 247 Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, đường 3,5m, 1.1 tỷ
 248. 248 Bán nhà K77 Lê Độ, kiệt 7m, 1,55 tỷ
 249. 249 Bán nhà đường Thuận An 1, giá 1.25 tỷ
 250. 250 Bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Xuân Lê, đường 3.5m
 251. 251 Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, kiệt ô tô, 1.15 tỷ
 252. 252 Bán biệt thự mini kiệt bê tông 6m, DT 6,5x19,5m, 1.8 tỷ
 253. 253 Bán nhà 3 tầng, đường Cù Chính Lan, 1.85 tỷ
 254. 254 Bán nhà đường Nguyễn Hoàng, gần ngã tư Nguyễn Hoàng-Ông Ích Khiêm, 2.8 tỷ
 255. 255 Bán nhà đường Phan Nhu, DT 5x20m, 1.05 tỷ
 256. 256 Bán nhà K611 Trần Cao Vân, đường 3,5m, lề 2m, 1.6 tỷ
 257. 257 Bán nhà đường Cù Chính Lan, 4 tầng, 2.268 tỷ
 258. 258 Bán nhà K64 Trần Cao Vân, kiệt 6,5m, DT 5,5x18m, 1.68 tỷ
 259. 259 Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 2.05 tỷ
 260. 260 Bán nhà đường Lý Thái Tông, 3 tầng, 2.7 tỷ
 261. 261 Bán nhà đường Cần Giuộc, 2.5 tầng, 2.2 tỷ
 262. 262 Bán nhà cách nhà hàng Mười Thập 50m, nhà 3 tầng, 2.55 tỷ
 263. 263 Bán nhà đường Lý Triện, nhà 3 tầng
 264. 264 Bán nhà đường Kinh Dương Vương, giá 2.2 tỷ
 265. 265 Bán nhà đường Tô Ngọc Vân, đường 3,5m, lề 1,5m, 1.67 tỷ
 266. 266 Bán nhà đường 7,5m, cách Mẹ Nhu 120m, 3 tầng, giá 2,59 tỷ
 267. 267 Bán nhà đường An Xuân, đường 10,5m, 2.5 tỷ
 268. 268 Bán nhà đường 7,5m, gần siêu thị Phan Khang, 1.6 tỷ
 269. 269 Bán nhà đường Lý Triện, 2 tầng mới đẹp, 1.98 tỷ
 270. 270 Bán nhà đường Trần Xuân Lê, nhà 3 tầng, 1.55 tỷ
 271. 271 Bán nhà đường Điện Biên Phủ, kiệt rộng 5m, 1.1 tỷ
 272. 272 Bán nhà trọ cho thuê, đường Nguyễn Khang, P.An Khê, giá 1,150 tỷ
 273. 273 Bán nhà K38 đường Bàu Hạc 1, kiệt 2,5m, 1.15 tỷ
 274. 274 Bán nhà đường 7,5m, KDC Phần Lăng 2, nhà đẹp, 1.15 tỷ
 275. 275 Bán nhà đường Tô Ngọc Vân, song song đường Hàm Nghi, DT 5x11m, 1.27 tỷ
 276. 276 Bán nhà đường Hà Huy Tập, DT 72m2, nở hậu, giá 1.6 tỷ
 277. 277 Bán nhà K600 Trần Cao Vân, DTĐ 5x16m, 1.24 tỷ
 278. 278 Bán nhà đường Bàu Hạc 5, DT 55m2, nhà 1 mê, 1.35 tỷ
 279. 279 Bán nhà đường Phần Lăng 7, DT 5x16m, H.Đông Nam, nhà 2 mê lệch, 1.62 tỷ
 280. 280 Cần bán nhà đường Hải Phòng, DT 30m2, DTSD 100m2, 1.7 tỷ
 281. 281 Bán nhà K106 Đinh Tiên Hoàng, cách đường 15m, 1 mê đúc, 1.5 tỷ
 282. 282 Bán nhà đường Cù Chính Lan, DT 4,6x12m, nhà 3 tầng, 1.85 tỷ
 283. 283 Bán nhà đường Trần Xuân Lê, nhà 3 tầng, gần CA Q.Thanh Khê, 1.55 tỷ
 284. 284 Cần bán nhà đường Thuận An 1, đường 4m, DT 61m2 , 1.25 tỷ
 285. 285 Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, kiệt 4,5m, 2 mặt kiệt, 1.05 tỷ
 286. 286 Bán nhà C4, có 4 phòng cho thuê, đường Nguyễn Khang, KDC Phần Lăng 2, giá 1.15 t��
 287. 287 Bán nhà K116 Hoàng Hoa Thám, 1.65 tỷ
 288. 288 Bán nhà Nguyễn Đăng, gần trường Bế Văn Đàn
 289. 289 Bán nhà đường 7,5m, sau lưng Ymaha Tiến Thu, 1.75 tỷ
 290. 290 Bán nhà đường Hà Huy Tập, DT 72m2, nở hậu, 1.6 tỷ
 291. 291 Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, 1.35 tỷ
 292. 292 Bán nhà đường Cù Chính Lan, DT 4x13m, nhà 4 tầng, đẹp, 1.8 tỷ
 293. 293 Bán nhà đường Hà Huy Tập, nhà 2 tầng, 2 mặt kiệt rộng 8m, nhà mới, 1.2 tỷ
 294. 294 Bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Thái Tông, giá 1,35tỷ
 295. 295 Bán nhà đường Huỳnh Ngọc Huệ, nhà 3 tầng, 2 tỷ
 296. 296 Bán nhà đường Phần Lăng 7, giá 1.62 tỷ
 297. 297 Bán nhà K428A Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, ô tô vào tận nơi, 1.55 tỷ
 298. 298 Bán nhà đường Phú Lộc 15, giá 1.05 tỷ
 299. 299 Bán 2 nhà liền kề, đường Bàu Làng, gần chợ Kỳ Đồng
 300. 300 Bán nhà trọ (4 phòng), đường Nguyễn Khang, 1.15 tỷ
 301. 301 Nhà đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
 302. 302 Bán nhà cấp 4, kiệt 4m5 K130 Điện Biên Phủ, 1,050 tỷ
 303. 303 Bán nhà đường Phần Lăng 7, giá 1.62 tỷ
 304. 304 Cần bán gấp nhà đường 4m, Thuận An 1, DT 4,5x13m, 1.27 tỷ
 305. 305 Bán nhà K240 Lê Duẩn, P.Tân Chính, đường ô tô rộng 4m, 1.25 tỷ
 306. 306 Cần bán nhà K01 Đường Tần Tống, 1.95 tỷ
 307. 307 Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, 1.35 tỷ
 308. 308 Bán nhà DT 130 m2, quận Thanh Khê, Đà nẵng, 1.1 tỷ
 309. 309 Bán nhà K91 Nguyễn Tri Phương, DT 6mx15m, hướng Đông Nam, giá 1,75 tỷ
 310. 310 Cần bán nhà cấp 4, gần công viên 29/3, đường 7,5m, 1.9 tỷ
 311. 311 Bán nhà đường Nguyễn Giãn Thanh, P.An Khê, 1.7 tỷ
 312. 312 Bán nhà đẹp 2,5 tầng, kiệt đường Hà Huy Tập, 1.8 tỷ
 313. 313 Cần bán nhà 3 mê, đường Cao Sơn Pháo, 1.3 tỷ
 314. 314 Bán nhà 02 tầng Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
 315. 315 Cần bán nhà đường Vũ Quỳnh
 316. 316 Bán nhà K116, đường Hoàng Hoa Thám, 1.65 tỷ
 317. 317 Cần bán nhà đường Hà Huy Tập, tiện KD, 1.7 tỷ
 318. 318 Bán nhà mặt tiền Điện Biên Phủ, gần Coopmart, TL
 319. 319 Nhà đường Huỳnh Ngọc Huệ, đường 10,5m, nhà 3 tầng, 2 tỷ
 320. 320 Bán nhà, đường Tôn Thất Đạm, 4 tầng, TL
 321. 321 Bán nhà, đường Phần Lăng 7, 2 mê 2 tầng, 1.62 tỷ
 322. 322 Cần bán nhà đường Thuận An 1, giá 1.27 tỷ
 323. 323 Bán nhà, K240 đường Lê Duẩn, P.Tân Chính, K4m, 1.25 tỷ
 324. 324 Bán nhà K647, đường Trần Cao Vân, đường 3,75m, gần chợ Kỳ Đồng, 1.5 tỷ
 325. 325 Cần bán nhà đường Bàu Hạc 4, P.Vĩnh Trung
 326. 326 Bán nhà 1 mê, đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, 1.35 tỷ
 327. 327 Bán nhà kiệt K778 Trần Cao Vân, nhà 2 mê, giá Tl
 328. 328 Bán nhà K428A, đường Trần Cao Vân, 1.55 tỷ
 329. 329 Bán nhà, đường Phan Phu Tiên, 1.12 tỷ
 330. 330 Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, 1.4 tỷ
 331. 331 Bán nhà 3 tầng, đường Thân Nhân Trung, gần Hà Huy Tập
 332. 332 Bán nhà, đường Lê Quang Sung , 1.5 tỷ
 333. 333 Bán nhà đường Trần Cao Vân, gần trường Thái Phiên
 334. 334 Cần bán nhà K8m, đường Trần Cao Vân, nhà 4 tầng, 1.95 tỷ
 335. 335 Cần bán nhà đường 5,5m Tuyên Sơn 8, nhà 2 tầng, 1.65 tỷ
 336. 336 Nhà đẹp, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.75 tỷ
 337. 337 Cần bán nhà mới xây, đường Xuân Hà 2, đẹp, 1.25 tỷ
 338. 338 Bán nhà 3 tầng, đường Trần Xuân Lê, 4.5x13.5m, 1.6 tỷ
 339. 339 Bán Nhà 3 tầng, đường Huỳnh Ngọc Huệ, 1.9 tỷ
 340. 340 Bán nhà 3 tầng, đường Nguyễn Tất Thành, phía gần Lê Độ, 5mx25, TL
 341. 341 Cần bán nhà, đường Văn Cao, K02, DTSD 197m2, 1.75 tỷ
 342. 342 Bán nhà mặt tiền, đường Cù Chính Lan, DT 53m2x 3 tầng, giá 1,9 tỷ
 343. 343 Bán nhà mặt tiền Nguyễn Hoàng, 4 tầng, 3.8 tỷ
 344. 344 Bán đất mặt tiền Phạm Văn Nghị, giá 1,8 tỷ
 345. 345 Bán nhà, gần siêu thi Phan Khang, giá 1.8 tỷ
 346. 346 Cần bán nhà 03 MT, nhà 01 mê, đường Kỳ Đồng, TL
 347. 347 Bán nhà K428A, đường Trần Cao Vân, DTĐ 70,6m2, 1.55 tỷ
 348. 348 Bán nhà mặt tiền đường Lê Quang Sung, 1.5 tỷ
 349. 349 Bán nhà kiệt 3 tầng kiệt ô tô, đường Trần cao Vân, 1.9 tỷ
 350. 350 Bán Nhà 3 tầng, DT 5x11m, ường Tô Ngọc Vân, 3m, 1.69 tỷ
 351. 351 Bán nhà và đất, đường Bế Văn Đàn, song song đường Điện Biên Phủ, giá TL
 352. 352 Cần bán gấp nhà C4, đường 3.75m, gần CA Thanh Khê, 1.1 tỷ
 353. 353 Bán nhà 2,5 mê, kiệt Nguyễn Hoàng, 1.1 tỷ
 354. 354 Bán nhà mặt tiền đường Dũng Sĩ Thanh Khê, DT 105m2, 1.6 tỷ
 355. 355 Nhà cần bán gấp kiệt rộng 8m đường Trần Cao Vân, 1.95 tỷ
 356. 356 Bán nhà K294, đường Điện Biên Phủ, 1.65 tỷ
 357. 357 Bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân (gần trường Thái Phiên), TL
 358. 358 Cần bán nhà trọ đường Mẹ Nhu, DT 94m2, 5 phòng, cách trường TDTT, 1.1 tỷ
 359. 359 Bán nhà đường Phan Phu Tiên, đường 5,5m, 1.12 tỷ
 360. 360 Bán nhà K91, đường Nguyễn Tri Phương, DT 6x15m, 1.75 tỷ
 361. 361 Bán nhà kiệt đường Trần Cao Vân Đà Nẵng, 1.5 tỷ
 362. 362 Bán nhà đường Hồ Quý Ly, DT 5x25m, DTSD 270m2, TL
 363. 363 Bán nhà 3 tầng kiệt ôtô, đường Lê Đình Lý, 1.15 tỷ
 364. 364 Cần bán nhà kiệt Phan Thanh, gần ĐH Duy Tân - Quận Thanh Khê
 365. 365 Bán nhà kiệt Tô Ngọc Vân, gần bờ hồ Hàm Nghi, giá 1.3 tỷ
 366. 366 Bán nhà, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, giá 1.5 tỷ
 367. 367 Bán nhà kiệt 814A Trần Cao Vân, 2 mặt kiệt, 10 tr/m2
 368. 368 Cần bán căn biệt thự mini, K83 Huỳnh Ngọc Huệ, giá 1.85 tỷ
 369. 369 Cần Tiền bán nhà, kiệt 664 đường Trưng Nữ Vương
 370. 370 Bán Nhà MT Đường Dương Bích Liên
 371. 371 Bán nhà 02 tầng, Kiệt Kỳ Đồng, giá 1.45 tỷ
 372. 372 Cần bán nhà MT Phạm Nhữ Tăng, 1.3 tỷ
 373. 373 Bán nhà MT Cù chính Lan, giá 1.9 tỷ
 374. 374 Bán nhà, đường Dương Bích Liên, đường 5,5m, 1.48 tỷ
 375. 375 Bán nhà K106 Đinh Tiên Hoàng, 1.5 tỷ
 376. 376 Cần bán nhà, 146 Nguyễn Hoàng, giá 1.4 tỷ

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ

Bán nhà 1 mê lập tôn tong hẽm K130 Điện Biên Phủ. Hẻm rộng 5m DT: 85m2. Chiều rộng 4.5m. Chiều dài 19m. Nhà hướng tây gần sân bay. Chợ. Giá 1.2 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K2,5m, đường Phạm Văn Nghị , 1.3 tỷ

Bán nhà kiệt 2,5m đường Phạm Văn Nghị - cạnh bệnh viện Hoàn Mỹ DTSD 97 mét vuông. Hướng: Tây, 2 phòng ngủ , 1 phòng vệ sinh, 1 bếp, 1 khách, 1 sân nhỏ, 1 đường luồng.... nhà đẹp Nhà hậu nở Bề ngang trước nhà 6.5m , hậu 8m5.Giá bán: 1 tỷ 3 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K120 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ

Bán nhà trong kiệt 2.5m, K120 Điện Biên Phủ, cách đường lớn Điện Biên Phủ 50m. Nhà 2 tầng rộng, gác đúc, 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng khách, bếp, phòng thờ và 1 phòng kho rộng rãi. DT 86.2m (nở hậu) DTSD 172.4m, hướng Đông Nam, đã có sổ hồng .Nhà kiên cố, trong khu vực an ninh văn hóa tốt, hàng xóm vui vẽ, gần trường học, bệnh viện, chợ siêu thị, công viên, sân bay,... Giá bán: 1.2 tỷ (có Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, K263 Lê Duẩn, 1.8 tỷ

Nhà đẹp, sổ đỏ ngay trung tâm Thành phố, kiệt an ninh, yên tĩnh (K263 Lê Duẩn). Giá 1.8 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, 1.2 tỷ

Bán nhà 2 tầng mặt tiền Nguyễn Phước Nguyên, DT 70m2, nở hậu, hướng Tây Nam, gồm 3 PN, 1 phòng thờ, 2 WC, có lối đi riêng lên tầng 2, vị trí gần cầu vượt Ngã Ba Huế, thuận tiện ở và kinh doanh, giá bán 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mới xây, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.87 tỷ

Bán nhà 3 tầng Đường Nguyễn Giản Thanh Nhà Xây kiên cố , tính thẩm mỹ cao,nhà mới xây đẹp mua về ở ngay không cần sữa chữa 3 phòng ngủ 4 phòng vệ sinh phòng khách , phòng thờ , phòng ăn , bếp , sân phơi , sân thượng đầy đủ, DT 90m2, hướng Tây Nam đường 5m5, giá 1.87 tỷ, mua nhanh tặng Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lý Triện, 1.85 tỷ

Bán nhà đường Lý Triện, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đường 7,5m, diện tích 81m2 (4,5x18m), hướng đông, nhà 2 tầng, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 2 toilet, 1 phòng thờ. nhà đẹp xem là thích. ( chỉ tiếp người thiện chí), giá bán 1,85 tỷ, ai có nhu cầu) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương, 1.68 Tỷ

Bán nhà mặt tiền, đường Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, nhà mới, 4 tầng (ngang 5,1m, nở hậu 5,4m sâu 4,7m). DTSD 120m2. Nhà có thiết kế đẹp với công năng sử dụng rất hiệu quả. Tầng trệt để kinh doanh, 1 phòng khách, bếp, 4wc, 2 phòng ngủ, phòng thờ, phòng máy giặt, sân phơi. Nhà đầy đủ tiện nghi cao cấp. Khu vực trung tâm thành phố, vỉa hè rộng 5m, ở và kinh doanh tốt. Giá 1,68 tỉ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt đường Lê Duẩn, DT 9x12m, giá 1,8 tỷ

Bán gấp nhà kiệt đường Lê Duẩn, P.Thạc Gián, 2 mặt tiền kiệt, DT 9x12m, nhà 1 tầng có ban công rộng, 1 PK, 1 P.Thờ, 3 PN, 1 phòng ăn+bếp rộng, 3 WC, có sân trước và sau, kiệt ô tô vào được, gần công viên 29/3, gần siêu thị BigC, SĐCC, giá 1,8 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt Phan Thanh, nhà 2 tầng, 1 tỷ

Bán nhà 2 tầng, DT mỗi tầng 50m2, khu vực yên tĩnh, gần trường ĐH Duy Tân, trong kiệt đường Phan Thanh, hướng Tây, giá 1 tỷ, bán tới công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K86 đường Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, giá 1.2 tỷ

Bán nhà K86 Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, DT 62m2, nhà 2 mặt kiệt, gần trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, hướng Nam, giá 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán K647 Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ

Nhà bán K647 Trần Cao Vân, DT 6,36x12,9m, đúc 2 mê, giá 1,4 tỷ, chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, kiệt ô tô đường Trần Cao Vân, 1.35 tỷ

Bán nhà kiệt ô tô vào đường Trần Cao Vân. Gía 1 tỷ 350 triệu, DT 103m2. Khu dân cư đông đúc, tiện kinh doanh. Đặc biệt, cách bãi tắm biển công cộng 300m. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1 tỷ 50. SĐCC. Cần tiền nên bán gấp, xem nhà thích ngay Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K45A đường Dũng Sỹ Thanh Khê, 1.2 tỷ

Nhà sổ đỏ chính chủ. Diện tích đất 135 m2, nhà cấp 4 diện tích xây dựng 60 m2, đầy đủ tiện nghi, vào ở ngay. Hướng Đông Nam thoáng mát. Hai mặt đường, đường trước 5m5, đường sau 4m. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, yên tĩnh, gần trường Cao Đẳng Thương Mại. Giá: 1,2 tỷ đồng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, kiệt 407 Lê Duẩn, 1.6 tỷ

Bán C4 kiệt 407 Lê Duẩn, DT đất 90m2, nhà 2 mặt kiệt rộng rãi, cách đường 30m, có gác gỗ, 2 PN, 1 PK, 2 phòng sinh hoạt chung, 2 toilet, bếp rộng rãi, TTTP, gần chợ, siêu thị, trường học, BV, ga, công viên (đi bộ 5 phút), SĐCC, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.95 tỷ

Cần bán nhà mặt tiền Dũng Sĩ Thanh Khê, DT 87.5m2 (5x17.5m), DTSD 220m2, hướng Tây Nam. Nhà 2 tấm, có chuồng cu, sân thượng gồm 3 PN, 2 WC, nhà còn mới, xây năm 2013, nhà thiết kế đẹp, nội thất cao cấp.Vị trí ngay trung tâm, gần Bệnh Viện, Công ty Dược, UBND, và các trường Đại học...Giá bán 1,95 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Bế Văn Đàn, DT 4.2x15m, kiệt 3.5m, giá 1.3 tỷ

hà đẹp 2,5 tầng DT 4,2x15m2, Kiệt rộng 3,5m K245 Bế Văn Đàn, Hướng Đông, khu trung tâm, văn minh, yên tĩnh giá 1,3 tỷ. Tel. 0914.89.44.77 Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, giá TL

cần bán nhà mặt tiền, đường Nguyễn Phước Nguyên. DTSD 160m2 hướng Đông bắc, giá TL Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán 2 tầng, bờ hồ Hàm Nghi, 1.75 tỷ

Nhà có DT: 4,8x18,3 = 87,4m2. nội thất gỗ sang trọng, 2 tolet, 2 phòng ngủ, phòng khách rộng, 1 mê đúc va 1 tầng. có sân, khu an ninh, duong 4m, gần bờ hồ Hàm Nghi, nằm trung tâm thành thành phố. giá: 1,75tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, 2 mê, Quận Thanh Khê, giá 1.55 tỷ

Gia đình tôi cần bán gấp nhà 2 mê đúc kiên cố, nằm trong khu vực rất đáng sống của thành phố, khu vực dân trí rất cao, an ninh rất tốt.mới xây xong chưa dọn về ở.xây cho con nhưng con ở sài gòn không về lập nghiệp trong đó nên bán . diện tích:70 m2 hướng: bắc nhà gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, hai tolet, bếp được lắp đặt trang trí rất hiện đại.tất cả các phòng đều đư� Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng đường Huỳnh Ngọc Huệ

Bán nhà 3 tầng, mặt tiền đường Huỳnh Ngọc Huệ, hướng Đông Bắc, đường 10.5m, lề 4.5m, quận Thanh Khê.Diện tích đất 140 m2, diện tích sử dụng 230 m2.Nhà 3 mê, mới xây 2 năm, kiến trúc hiện đại, có cầu thang riêng ngoài trời thích hợp mở VP Công ty Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà Nguyễn Văn Linh, đường 3.5m, lề 1.5m, giá TL

Bán nhà đường Nguyễn Văn Linh, đường 3,5m, lề 1,5m, ô tô vào tận nhà, DT 4,6x14,6m (nở hậu 7,5m), DTSD 170m2, H.chính Nam, 2 tầng, 3 PN, 2 WC, PK, P.thờ, sân phơi, khu dân trí cao, yên tĩnh, gần trường ĐH Duy Tân, sân bay, đang KD điểm tâm cafe Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.2 tỷ

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, DTĐ 149,4m2 (6,5x22,4m+nở hậu 3m2), DT sử dụng 160m2, nhà 1 mê lợp tôn, sân đậu ô tô 7 chỗ, giá 2,2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, 3 tầng, giá 1,2 tỷ.

Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, DTĐ 45,8m2x3 tầng, hướng Đông Bắc, nhà mới xây, thông thoáng, sạch sẽ, gần siêu thị, công viên, trường học, SĐCC, giá 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, 1.65 tỷ

Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, DTĐ 128,9m2, nhà 2 tầng, gần chợ Thanh Khê, sát đường Điện Biên Phủ, trường học, giá 1,65 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 1,39 tỷ

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 4,1x6,4m, DTSD 58,1m2, H.Nam, nở hậu, giá 1,39 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán Nhà đường Phạm Phú Tiết, 2 tỷ

Nhà đường Phạm Phú Tiết, DT 5x19,5m, DTSD 160m2, nhà 1 mê lửng, H.Đông, giá 2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương, 2.2 tỷ

Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương (gần điện lực Thanh Khê), DTĐ 85m2(17x5m), DTSD 255m2, nhà mới xây, 3 tầng, chính chủ, giá 2,2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 2 tầng, 1.1 tỷ

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 1 mê 2 tầng, đường 3,5m, DT 4x15m, H.Tây Bắc, gần cầu Phú Lộc, SĐCC, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, DTSD 77m2, 1 lầu, 1 lửng suốt, khu sầm uất, thuận tiện kinh doanh, gần siêu thị, công viên, hướng Tây Bắc, SĐCC, giá 1,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, 1.7 tỷ

Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, gần sân bay Đà Nẵng, siêu thị, công viên 29-3, nhà 3 mê lệch, đường 4m, DTĐ 65m2, DTSD 210m2, trang trí nội thất gỗ, nhà mới xây, vào ở ngay, SĐCC, giá 1,7 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường K242 Điện Biên Phủ, đường 5,5m, 1.97 tỷ

Bán nhà đường 5,5m, lề 3m, K242 Điện Biên Phủ, đối diện bến xe cũ Đà Nẵng, DTĐ 92m2, giá 1,970 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, 1.1 tỷ

Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, gần khu chợ Hải Sản, nhà đẹp mê lửng, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, 2 tỷ

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 87m2, DTSD 114m2, nhà 1 mê đúc, rộng thoáng mát, nở hậu, gần chợ trường học, siêu thị, tiện KD buôn bán, giá 2 tỷ, SHCC. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K36 Phạm Văn Nghị, 12 triệu/m2

Nhà K36 Phạm Văn Nghị, DT 173m2, nhà cấp 4, kiệt 3m, SĐCC, gần chợ, bệnh viện, trường học, sân bay, khu AN tốt, giá 12 triệu/m2, có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, 2.3 tỷ

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, DTĐ 149,4m2 (6,5x22,4m+nở hậu 3m2), DT sử dụng 160m2, nhà 1 mê lợp tôn, sân đậu ô tô 7 chỗ, giá 2,3 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Nhà 3 tầng, K102 Hà Huy Tập, ô tô vào được, 2.1 tỷ

Nhà nguyên căn 3 tầng, DT 6x14m, K102 Hà Huy Tập, 4 PN, 4 WC, kiệt ô tô vào được, nhà mới, phù hợp cho người đi công tác hay người nước ngoài, bán giá 2,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Bàu Hạc 5, giá 1.25 tỷ

Bán nhà đúc 1 tấm, DT 4x15m, DTSD 120m2, đường Bàu Hạc 5, 2 PK, 2 PN, 1 P.thờ, sân phơi, 2 WC, gần đường Ông Ích Khiêm, Đỗ Quang, Nguyễn Hoàng, ô tô vào tận nhà, H.Tây Nam, đang cho thuê 5 tr/tháng, cần tiền Bán giá 1,250 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, cạnh công viên quận Thanh Khê, 2.15 tỷ

Tôi đi xa cần Bán 1 căn nhà 3 tầng tòan bộ nội thất sàn gỗ, rất sang trọng bên cạnh công viên quận Thanh Khê, giá 2,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, 2 tầng, K569 đường Trần Cao Vân

Bán nhà đẹp, 2 tầng, đường Trần Cao Vân, K569, đường rộng 5m, vỉa hè 2m, DTĐ 93,1m2, nội thất cao cấp, thiết kế hiện đại, 2 giếng trời thông tầng, có cổng để xe phía trước, khu DC an ninh, thoáng mát, TTTP, đi bộ 10 phút ra biển, cách chợ 100m Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà cấp 4, đường Cù Chính Lan, đường 3.5m, lề 2m

DTĐ 4x20m, DTSD 140m2, đường 3,5m, lề 2m, ôtô vào tận nhà, gần ngã tư Điện Biên Phủ và Hà Huy Tập, sau lưng trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, khu dân cư yên tĩnh, an ninh tốt. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà gần siêu thị Phan Khang, đường 7,5m, giá 1.65 tỷ

Cần bán nhà c4, đ 7.5m, dt 5x15. Gần ST Yamaha Tiến Thu ĐBP, ST Phan Khang.Giá: 1.65 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng đường Hải Phòng, đường 4m, giá TL

Đi xa cần bán nhà 3 tầng, kiệt 4m, khu dân trí cao, an ninh tốt. Diện tích 3m8*16m5. Gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 3 WC, khu giặt phơi tầng 3, phù hợp cho gia đình ở. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt tiền, đường Thái Thị Bôi, 1.98 tỷ

NHÀ BÁN 2 MẶT TIỀN đường Thái Thị Bôi, đường 7,5m và 5,5m, DT 4x24m=95m2, nhà cấp 4, gác lửng gỗ, nhà mới xây, H.Tây Nam, khu vực kinh doanh sầm uất, đông dân cư, gần chợGiá bán 1,98 tỷ đến công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ

Bán nhà kiệt đường Điện biên phủ k130. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, 1.36 tỷ

Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, cách đường 15m, DT 50m2, DTSD 150m2, H.Tây Bắc, nhà 3 tầng, xe tải vào tận nơi, nhà mới xây, đang KD quán nhậu đông khách, lợi thế cho những ai có ý định kinh doanh, SĐCC, giá 1,36 tỷ, có TL, bán ra CC. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Mai Am, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ

Nhà đường Mai Am, DTĐ 50m2, đường 10,5m, nhà 2 tầng, 1 mê, gần đường 3-2, gần chợ Đống Đa, giá 1,4 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, 2.4 tỷ

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, DTSD 160m2, nở hậu, gác suốt, đang KD shop quần áo, giá 2,4 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Đinh Núp, 1.55 tỷ

Bán nhà đường Đinh Núp, 3 mê 3T, DT 5x16,1m, KDC Phần Lăng, đối diện khu thể thao thóang mát, H.Tây, giá 1,55 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ

Bán nhà 1 mê lập tôn tong hẽm K130 Điện Biên Phủ. Hẻm rộng 5m DT: 85m2. Chiều rộng 4.5m. Chiều dài 19m. Nhà hướng tây gần sân bay. Chợ. Giá 1.2 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K2,5m, đường Phạm Văn Nghị , 1.3 tỷ

Bán nhà kiệt 2,5m đường Phạm Văn Nghị - cạnh bệnh viện Hoàn Mỹ DTSD 97 mét vuông. Hướng: Tây, 2 phòng ngủ , 1 phòng vệ sinh, 1 bếp, 1 khách, 1 sân nhỏ, 1 đường luồng.... nhà đẹp Nhà hậu nở Bề ngang trước nhà 6.5m , hậu 8m5.Giá bán: 1 tỷ 3 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K120 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ

Bán nhà trong kiệt 2.5m, K120 Điện Biên Phủ, cách đường lớn Điện Biên Phủ 50m. Nhà 2 tầng rộng, gác đúc, 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng khách, bếp, phòng thờ và 1 phòng kho rộng rãi. DT 86.2m (nở hậu) DTSD 172.4m, hướng Đông Nam, đã có sổ hồng .Nhà kiên cố, trong khu vực an ninh văn hóa tốt, hàng xóm vui vẽ, gần trường học, bệnh viện, chợ siêu thị, công viên, sân bay,... Giá bán: 1.2 tỷ (có Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, K263 Lê Duẩn, 1.8 tỷ

Nhà đẹp, sổ đỏ ngay trung tâm Thành phố, kiệt an ninh, yên tĩnh (K263 Lê Duẩn). Giá 1.8 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, 1.2 tỷ

Bán nhà 2 tầng mặt tiền Nguyễn Phước Nguyên, DT 70m2, nở hậu, hướng Tây Nam, gồm 3 PN, 1 phòng thờ, 2 WC, có lối đi riêng lên tầng 2, vị trí gần cầu vượt Ngã Ba Huế, thuận tiện ở và kinh doanh, giá bán 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mới xây, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.87 tỷ

Bán nhà 3 tầng Đường Nguyễn Giản Thanh Nhà Xây kiên cố , tính thẩm mỹ cao,nhà mới xây đẹp mua về ở ngay không cần sữa chữa 3 phòng ngủ 4 phòng vệ sinh phòng khách , phòng thờ , phòng ăn , bếp , sân phơi , sân thượng đầy đủ, DT 90m2, hướng Tây Nam đường 5m5, giá 1.87 tỷ, mua nhanh tặng Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lý Triện, 1.85 tỷ

Bán nhà đường Lý Triện, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đường 7,5m, diện tích 81m2 (4,5x18m), hướng đông, nhà 2 tầng, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 2 toilet, 1 phòng thờ. nhà đẹp xem là thích. ( chỉ tiếp người thiện chí), giá bán 1,85 tỷ, ai có nhu cầu) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương, 1.68 Tỷ

Bán nhà mặt tiền, đường Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, nhà mới, 4 tầng (ngang 5,1m, nở hậu 5,4m sâu 4,7m). DTSD 120m2. Nhà có thiết kế đẹp với công năng sử dụng rất hiệu quả. Tầng trệt để kinh doanh, 1 phòng khách, bếp, 4wc, 2 phòng ngủ, phòng thờ, phòng máy giặt, sân phơi. Nhà đầy đủ tiện nghi cao cấp. Khu vực trung tâm thành phố, vỉa hè rộng 5m, ở và kinh doanh tốt. Giá 1,68 tỉ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt đường Lê Duẩn, DT 9x12m, giá 1,8 tỷ

Bán gấp nhà kiệt đường Lê Duẩn, P.Thạc Gián, 2 mặt tiền kiệt, DT 9x12m, nhà 1 tầng có ban công rộng, 1 PK, 1 P.Thờ, 3 PN, 1 phòng ăn+bếp rộng, 3 WC, có sân trước và sau, kiệt ô tô vào được, gần công viên 29/3, gần siêu thị BigC, SĐCC, giá 1,8 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt Phan Thanh, nhà 2 tầng, 1 tỷ

Bán nhà 2 tầng, DT mỗi tầng 50m2, khu vực yên tĩnh, gần trường ĐH Duy Tân, trong kiệt đường Phan Thanh, hướng Tây, giá 1 tỷ, bán tới công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K86 đường Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, giá 1.2 tỷ

Bán nhà K86 Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, DT 62m2, nhà 2 mặt kiệt, gần trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, hướng Nam, giá 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán K647 Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ

Nhà bán K647 Trần Cao Vân, DT 6,36x12,9m, đúc 2 mê, giá 1,4 tỷ, chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, kiệt ô tô đường Trần Cao Vân, 1.35 tỷ

Bán nhà kiệt ô tô vào đường Trần Cao Vân. Gía 1 tỷ 350 triệu, DT 103m2. Khu dân cư đông đúc, tiện kinh doanh. Đặc biệt, cách bãi tắm biển công cộng 300m. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1 tỷ 50. SĐCC. Cần tiền nên bán gấp, xem nhà thích ngay Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K45A đường Dũng Sỹ Thanh Khê, 1.2 tỷ

Nhà sổ đỏ chính chủ. Diện tích đất 135 m2, nhà cấp 4 diện tích xây dựng 60 m2, đầy đủ tiện nghi, vào ở ngay. Hướng Đông Nam thoáng mát. Hai mặt đường, đường trước 5m5, đường sau 4m. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, yên tĩnh, gần trường Cao Đẳng Thương Mại. Giá: 1,2 tỷ đồng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, kiệt 407 Lê Duẩn, 1.6 tỷ

Bán C4 kiệt 407 Lê Duẩn, DT đất 90m2, nhà 2 mặt kiệt rộng rãi, cách đường 30m, có gác gỗ, 2 PN, 1 PK, 2 phòng sinh hoạt chung, 2 toilet, bếp rộng rãi, TTTP, gần chợ, siêu thị, trường học, BV, ga, công viên (đi bộ 5 phút), SĐCC, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.95 tỷ

Cần bán nhà mặt tiền Dũng Sĩ Thanh Khê, DT 87.5m2 (5x17.5m), DTSD 220m2, hướng Tây Nam. Nhà 2 tấm, có chuồng cu, sân thượng gồm 3 PN, 2 WC, nhà còn mới, xây năm 2013, nhà thiết kế đẹp, nội thất cao cấp.Vị trí ngay trung tâm, gần Bệnh Viện, Công ty Dược, UBND, và các trường Đại học...Giá bán 1,95 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Bế Văn Đàn, DT 4.2x15m, kiệt 3.5m, giá 1.3 tỷ

hà đẹp 2,5 tầng DT 4,2x15m2, Kiệt rộng 3,5m K245 Bế Văn Đàn, Hướng Đông, khu trung tâm, văn minh, yên tĩnh giá 1,3 tỷ. Tel. 0914.89.44.77 Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, giá TL

cần bán nhà mặt tiền, đường Nguyễn Phước Nguyên. DTSD 160m2 hướng Đông bắc, giá TL Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán 2 tầng, bờ hồ Hàm Nghi, 1.75 tỷ

Nhà có DT: 4,8x18,3 = 87,4m2. nội thất gỗ sang trọng, 2 tolet, 2 phòng ngủ, phòng khách rộng, 1 mê đúc va 1 tầng. có sân, khu an ninh, duong 4m, gần bờ hồ Hàm Nghi, nằm trung tâm thành thành phố. giá: 1,75tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, 2 mê, Quận Thanh Khê, giá 1.55 tỷ

Gia đình tôi cần bán gấp nhà 2 mê đúc kiên cố, nằm trong khu vực rất đáng sống của thành phố, khu vực dân trí rất cao, an ninh rất tốt.mới xây xong chưa dọn về ở.xây cho con nhưng con ở sài gòn không về lập nghiệp trong đó nên bán . diện tích:70 m2 hướng: bắc nhà gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, hai tolet, bếp được lắp đặt trang trí rất hiện đại.tất cả các phòng đều đư� Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng đường Huỳnh Ngọc Huệ

Bán nhà 3 tầng, mặt tiền đường Huỳnh Ngọc Huệ, hướng Đông Bắc, đường 10.5m, lề 4.5m, quận Thanh Khê.Diện tích đất 140 m2, diện tích sử dụng 230 m2.Nhà 3 mê, mới xây 2 năm, kiến trúc hiện đại, có cầu thang riêng ngoài trời thích hợp mở VP Công ty Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà Nguyễn Văn Linh, đường 3.5m, lề 1.5m, giá TL

Bán nhà đường Nguyễn Văn Linh, đường 3,5m, lề 1,5m, ô tô vào tận nhà, DT 4,6x14,6m (nở hậu 7,5m), DTSD 170m2, H.chính Nam, 2 tầng, 3 PN, 2 WC, PK, P.thờ, sân phơi, khu dân trí cao, yên tĩnh, gần trường ĐH Duy Tân, sân bay, đang KD điểm tâm cafe Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.2 tỷ

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, DTĐ 149,4m2 (6,5x22,4m+nở hậu 3m2), DT sử dụng 160m2, nhà 1 mê lợp tôn, sân đậu ô tô 7 chỗ, giá 2,2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, 3 tầng, giá 1,2 tỷ.

Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, DTĐ 45,8m2x3 tầng, hướng Đông Bắc, nhà mới xây, thông thoáng, sạch sẽ, gần siêu thị, công viên, trường học, SĐCC, giá 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, 1.65 tỷ

Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, DTĐ 128,9m2, nhà 2 tầng, gần chợ Thanh Khê, sát đường Điện Biên Phủ, trường học, giá 1,65 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 1,39 tỷ

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 4,1x6,4m, DTSD 58,1m2, H.Nam, nở hậu, giá 1,39 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán Nhà đường Phạm Phú Tiết, 2 tỷ

Nhà đường Phạm Phú Tiết, DT 5x19,5m, DTSD 160m2, nhà 1 mê lửng, H.Đông, giá 2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương, 2.2 tỷ

Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương (gần điện lực Thanh Khê), DTĐ 85m2(17x5m), DTSD 255m2, nhà mới xây, 3 tầng, chính chủ, giá 2,2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 2 tầng, 1.1 tỷ

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 1 mê 2 tầng, đường 3,5m, DT 4x15m, H.Tây Bắc, gần cầu Phú Lộc, SĐCC, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, DTSD 77m2, 1 lầu, 1 lửng suốt, khu sầm uất, thuận tiện kinh doanh, gần siêu thị, công viên, hướng Tây Bắc, SĐCC, giá 1,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, 1.7 tỷ

Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, gần sân bay Đà Nẵng, siêu thị, công viên 29-3, nhà 3 mê lệch, đường 4m, DTĐ 65m2, DTSD 210m2, trang trí nội thất gỗ, nhà mới xây, vào ở ngay, SĐCC, giá 1,7 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường K242 Điện Biên Phủ, đường 5,5m, 1.97 tỷ

Bán nhà đường 5,5m, lề 3m, K242 Điện Biên Phủ, đối diện bến xe cũ Đà Nẵng, DTĐ 92m2, giá 1,970 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, 1.1 tỷ

Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, gần khu chợ Hải Sản, nhà đẹp mê lửng, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, 2 tỷ

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 87m2, DTSD 114m2, nhà 1 mê đúc, rộng thoáng mát, nở hậu, gần chợ trường học, siêu thị, tiện KD buôn bán, giá 2 tỷ, SHCC. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K36 Phạm Văn Nghị, 12 triệu/m2

Nhà K36 Phạm Văn Nghị, DT 173m2, nhà cấp 4, kiệt 3m, SĐCC, gần chợ, bệnh viện, trường học, sân bay, khu AN tốt, giá 12 triệu/m2, có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, 2.3 tỷ

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, DTĐ 149,4m2 (6,5x22,4m+nở hậu 3m2), DT sử dụng 160m2, nhà 1 mê lợp tôn, sân đậu ô tô 7 chỗ, giá 2,3 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Nhà 3 tầng, K102 Hà Huy Tập, ô tô vào được, 2.1 tỷ

Nhà nguyên căn 3 tầng, DT 6x14m, K102 Hà Huy Tập, 4 PN, 4 WC, kiệt ô tô vào được, nhà mới, phù hợp cho người đi công tác hay người nước ngoài, bán giá 2,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Bàu Hạc 5, giá 1.25 tỷ

Bán nhà đúc 1 tấm, DT 4x15m, DTSD 120m2, đường Bàu Hạc 5, 2 PK, 2 PN, 1 P.thờ, sân phơi, 2 WC, gần đường Ông Ích Khiêm, Đỗ Quang, Nguyễn Hoàng, ô tô vào tận nhà, H.Tây Nam, đang cho thuê 5 tr/tháng, cần tiền Bán giá 1,250 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, cạnh công viên quận Thanh Khê, 2.15 tỷ

Tôi đi xa cần Bán 1 căn nhà 3 tầng tòan bộ nội thất sàn gỗ, rất sang trọng bên cạnh công viên quận Thanh Khê, giá 2,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, 2 tầng, K569 đường Trần Cao Vân

Bán nhà đẹp, 2 tầng, đường Trần Cao Vân, K569, đường rộng 5m, vỉa hè 2m, DTĐ 93,1m2, nội thất cao cấp, thiết kế hiện đại, 2 giếng trời thông tầng, có cổng để xe phía trước, khu DC an ninh, thoáng mát, TTTP, đi bộ 10 phút ra biển, cách chợ 100m Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà cấp 4, đường Cù Chính Lan, đường 3.5m, lề 2m

DTĐ 4x20m, DTSD 140m2, đường 3,5m, lề 2m, ôtô vào tận nhà, gần ngã tư Điện Biên Phủ và Hà Huy Tập, sau lưng trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, khu dân cư yên tĩnh, an ninh tốt. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà gần siêu thị Phan Khang, đường 7,5m, giá 1.65 tỷ

Cần bán nhà c4, đ 7.5m, dt 5x15. Gần ST Yamaha Tiến Thu ĐBP, ST Phan Khang.Giá: 1.65 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng đường Hải Phòng, đường 4m, giá TL

Đi xa cần bán nhà 3 tầng, kiệt 4m, khu dân trí cao, an ninh tốt. Diện tích 3m8*16m5. Gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 3 WC, khu giặt phơi tầng 3, phù hợp cho gia đình ở. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt tiền, đường Thái Thị Bôi, 1.98 tỷ

NHÀ BÁN 2 MẶT TIỀN đường Thái Thị Bôi, đường 7,5m và 5,5m, DT 4x24m=95m2, nhà cấp 4, gác lửng gỗ, nhà mới xây, H.Tây Nam, khu vực kinh doanh sầm uất, đông dân cư, gần chợGiá bán 1,98 tỷ đến công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ

Bán nhà kiệt đường Điện biên phủ k130. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, 1.36 tỷ

Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, cách đường 15m, DT 50m2, DTSD 150m2, H.Tây Bắc, nhà 3 tầng, xe tải vào tận nơi, nhà mới xây, đang KD quán nhậu đông khách, lợi thế cho những ai có ý định kinh doanh, SĐCC, giá 1,36 tỷ, có TL, bán ra CC. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Mai Am, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ

Nhà đường Mai Am, DTĐ 50m2, đường 10,5m, nhà 2 tầng, 1 mê, gần đường 3-2, gần chợ Đống Đa, giá 1,4 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, 2.4 tỷ

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, DTSD 160m2, nở hậu, gác suốt, đang KD shop quần áo, giá 2,4 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Đinh Núp, 1.55 tỷ

Bán nhà đường Đinh Núp, 3 mê 3T, DT 5x16,1m, KDC Phần Lăng, đối diện khu thể thao thóang mát, H.Tây, giá 1,55 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ

Bán nhà 1 mê lập tôn tong hẽm K130 Điện Biên Phủ. Hẻm rộng 5m DT: 85m2. Chiều rộng 4.5m. Chiều dài 19m. Nhà hướng tây gần sân bay. Chợ. Giá 1.2 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K2,5m, đường Phạm Văn Nghị , 1.3 tỷ

Bán nhà kiệt 2,5m đường Phạm Văn Nghị - cạnh bệnh viện Hoàn Mỹ DTSD 97 mét vuông. Hướng: Tây, 2 phòng ngủ , 1 phòng vệ sinh, 1 bếp, 1 khách, 1 sân nhỏ, 1 đường luồng.... nhà đẹp Nhà hậu nở Bề ngang trước nhà 6.5m , hậu 8m5.Giá bán: 1 tỷ 3 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K120 Điện Biên Phủ, 1.2 tỷ

Bán nhà trong kiệt 2.5m, K120 Điện Biên Phủ, cách đường lớn Điện Biên Phủ 50m. Nhà 2 tầng rộng, gác đúc, 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng khách, bếp, phòng thờ và 1 phòng kho rộng rãi. DT 86.2m (nở hậu) DTSD 172.4m, hướng Đông Nam, đã có sổ hồng .Nhà kiên cố, trong khu vực an ninh văn hóa tốt, hàng xóm vui vẽ, gần trường học, bệnh viện, chợ siêu thị, công viên, sân bay,... Giá bán: 1.2 tỷ (có Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, K263 Lê Duẩn, 1.8 tỷ

Nhà đẹp, sổ đỏ ngay trung tâm Thành phố, kiệt an ninh, yên tĩnh (K263 Lê Duẩn). Giá 1.8 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, 1.2 tỷ

Bán nhà 2 tầng mặt tiền Nguyễn Phước Nguyên, DT 70m2, nở hậu, hướng Tây Nam, gồm 3 PN, 1 phòng thờ, 2 WC, có lối đi riêng lên tầng 2, vị trí gần cầu vượt Ngã Ba Huế, thuận tiện ở và kinh doanh, giá bán 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mới xây, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.87 tỷ

Bán nhà 3 tầng Đường Nguyễn Giản Thanh Nhà Xây kiên cố , tính thẩm mỹ cao,nhà mới xây đẹp mua về ở ngay không cần sữa chữa 3 phòng ngủ 4 phòng vệ sinh phòng khách , phòng thờ , phòng ăn , bếp , sân phơi , sân thượng đầy đủ, DT 90m2, hướng Tây Nam đường 5m5, giá 1.87 tỷ, mua nhanh tặng Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lý Triện, 1.85 tỷ

Bán nhà đường Lý Triện, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đường 7,5m, diện tích 81m2 (4,5x18m), hướng đông, nhà 2 tầng, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 2 toilet, 1 phòng thờ. nhà đẹp xem là thích. ( chỉ tiếp người thiện chí), giá bán 1,85 tỷ, ai có nhu cầu) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Tri Phương, 1.68 Tỷ

Bán nhà mặt tiền, đường Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, nhà mới, 4 tầng (ngang 5,1m, nở hậu 5,4m sâu 4,7m). DTSD 120m2. Nhà có thiết kế đẹp với công năng sử dụng rất hiệu quả. Tầng trệt để kinh doanh, 1 phòng khách, bếp, 4wc, 2 phòng ngủ, phòng thờ, phòng máy giặt, sân phơi. Nhà đầy đủ tiện nghi cao cấp. Khu vực trung tâm thành phố, vỉa hè rộng 5m, ở và kinh doanh tốt. Giá 1,68 tỉ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt đường Lê Duẩn, DT 9x12m, giá 1,8 tỷ

Bán gấp nhà kiệt đường Lê Duẩn, P.Thạc Gián, 2 mặt tiền kiệt, DT 9x12m, nhà 1 tầng có ban công rộng, 1 PK, 1 P.Thờ, 3 PN, 1 phòng ăn+bếp rộng, 3 WC, có sân trước và sau, kiệt ô tô vào được, gần công viên 29/3, gần siêu thị BigC, SĐCC, giá 1,8 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt Phan Thanh, nhà 2 tầng, 1 tỷ

Bán nhà 2 tầng, DT mỗi tầng 50m2, khu vực yên tĩnh, gần trường ĐH Duy Tân, trong kiệt đường Phan Thanh, hướng Tây, giá 1 tỷ, bán tới công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K86 đường Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, giá 1.2 tỷ

Bán nhà K86 Hoàng Hoa Thám, kiệt 5m, DT 62m2, nhà 2 mặt kiệt, gần trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, hướng Nam, giá 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán K647 Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ

Nhà bán K647 Trần Cao Vân, DT 6,36x12,9m, đúc 2 mê, giá 1,4 tỷ, chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, kiệt ô tô đường Trần Cao Vân, 1.35 tỷ

Bán nhà kiệt ô tô vào đường Trần Cao Vân. Gía 1 tỷ 350 triệu, DT 103m2. Khu dân cư đông đúc, tiện kinh doanh. Đặc biệt, cách bãi tắm biển công cộng 300m. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Phước Nguyên, DT 85m2, giá 1 tỷ 50. SĐCC. Cần tiền nên bán gấp, xem nhà thích ngay Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K45A đường Dũng Sỹ Thanh Khê, 1.2 tỷ

Nhà sổ đỏ chính chủ. Diện tích đất 135 m2, nhà cấp 4 diện tích xây dựng 60 m2, đầy đủ tiện nghi, vào ở ngay. Hướng Đông Nam thoáng mát. Hai mặt đường, đường trước 5m5, đường sau 4m. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, yên tĩnh, gần trường Cao Đẳng Thương Mại. Giá: 1,2 tỷ đồng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, kiệt 407 Lê Duẩn, 1.6 tỷ

Bán C4 kiệt 407 Lê Duẩn, DT đất 90m2, nhà 2 mặt kiệt rộng rãi, cách đường 30m, có gác gỗ, 2 PN, 1 PK, 2 phòng sinh hoạt chung, 2 toilet, bếp rộng rãi, TTTP, gần chợ, siêu thị, trường học, BV, ga, công viên (đi bộ 5 phút), SĐCC, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.95 tỷ

Cần bán nhà mặt tiền Dũng Sĩ Thanh Khê, DT 87.5m2 (5x17.5m), DTSD 220m2, hướng Tây Nam. Nhà 2 tấm, có chuồng cu, sân thượng gồm 3 PN, 2 WC, nhà còn mới, xây năm 2013, nhà thiết kế đẹp, nội thất cao cấp.Vị trí ngay trung tâm, gần Bệnh Viện, Công ty Dược, UBND, và các trường Đại học...Giá bán 1,95 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Bế Văn Đàn, DT 4.2x15m, kiệt 3.5m, giá 1.3 tỷ

hà đẹp 2,5 tầng DT 4,2x15m2, Kiệt rộng 3,5m K245 Bế Văn Đàn, Hướng Đông, khu trung tâm, văn minh, yên tĩnh giá 1,3 tỷ. Tel. 0914.89.44.77 Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Nguyễn Phước Nguyên, giá TL

cần bán nhà mặt tiền, đường Nguyễn Phước Nguyên. DTSD 160m2 hướng Đông bắc, giá TL Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán 2 tầng, bờ hồ Hàm Nghi, 1.75 tỷ

Nhà có DT: 4,8x18,3 = 87,4m2. nội thất gỗ sang trọng, 2 tolet, 2 phòng ngủ, phòng khách rộng, 1 mê đúc va 1 tầng. có sân, khu an ninh, duong 4m, gần bờ hồ Hàm Nghi, nằm trung tâm thành thành phố. giá: 1,75tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, 2 mê, Quận Thanh Khê, giá 1.55 tỷ

Gia đình tôi cần bán gấp nhà 2 mê đúc kiên cố, nằm trong khu vực rất đáng sống của thành phố, khu vực dân trí rất cao, an ninh rất tốt.mới xây xong chưa dọn về ở.xây cho con nhưng con ở sài gòn không về lập nghiệp trong đó nên bán . diện tích:70 m2 hướng: bắc nhà gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, hai tolet, bếp được lắp đặt trang trí rất hiện đại.tất cả các phòng đều đư� Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng đường Huỳnh Ngọc Huệ

Bán nhà 3 tầng, mặt tiền đường Huỳnh Ngọc Huệ, hướng Đông Bắc, đường 10.5m, lề 4.5m, quận Thanh Khê.Diện tích đất 140 m2, diện tích sử dụng 230 m2.Nhà 3 mê, mới xây 2 năm, kiến trúc hiện đại, có cầu thang riêng ngoài trời thích hợp mở VP Công ty Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà Nguyễn Văn Linh, đường 3.5m, lề 1.5m, giá TL

Bán nhà đường Nguyễn Văn Linh, đường 3,5m, lề 1,5m, ô tô vào tận nhà, DT 4,6x14,6m (nở hậu 7,5m), DTSD 170m2, H.chính Nam, 2 tầng, 3 PN, 2 WC, PK, P.thờ, sân phơi, khu dân trí cao, yên tĩnh, gần trường ĐH Duy Tân, sân bay, đang KD điểm tâm cafe Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.2 tỷ

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, DTĐ 149,4m2 (6,5x22,4m+nở hậu 3m2), DT sử dụng 160m2, nhà 1 mê lợp tôn, sân đậu ô tô 7 chỗ, giá 2,2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, 3 tầng, giá 1,2 tỷ.

Nhà kiệt đường Lý Thái Tổ, DTĐ 45,8m2x3 tầng, hướng Đông Bắc, nhà mới xây, thông thoáng, sạch sẽ, gần siêu thị, công viên, trường học, SĐCC, giá 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, 1.65 tỷ

Bán nhà K26 Huỳnh Ngọc Huệ, DTĐ 128,9m2, nhà 2 tầng, gần chợ Thanh Khê, sát đường Điện Biên Phủ, trường học, giá 1,65 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 1,39 tỷ

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 4,1x6,4m, DTSD 58,1m2, H.Nam, nở hậu, giá 1,39 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán Nhà đường Phạm Phú Tiết, 2 tỷ

Nhà đường Phạm Phú Tiết, DT 5x19,5m, DTSD 160m2, nhà 1 mê lửng, H.Đông, giá 2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương, 2.2 tỷ

Cần Bán nhà đường Kinh Dương Vương (gần điện lực Thanh Khê), DTĐ 85m2(17x5m), DTSD 255m2, nhà mới xây, 3 tầng, chính chủ, giá 2,2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 2 tầng, 1.1 tỷ

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 1 mê 2 tầng, đường 3,5m, DT 4x15m, H.Tây Bắc, gần cầu Phú Lộc, SĐCC, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Lê Độ, DTSD 77m2, 1 lầu, 1 lửng suốt, khu sầm uất, thuận tiện kinh doanh, gần siêu thị, công viên, hướng Tây Bắc, SĐCC, giá 1,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, 1.7 tỷ

Bán nhà đẹp, khu tái định cư chợ P.Chính Gián, gần sân bay Đà Nẵng, siêu thị, công viên 29-3, nhà 3 mê lệch, đường 4m, DTĐ 65m2, DTSD 210m2, trang trí nội thất gỗ, nhà mới xây, vào ở ngay, SĐCC, giá 1,7 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường K242 Điện Biên Phủ, đường 5,5m, 1.97 tỷ

Bán nhà đường 5,5m, lề 3m, K242 Điện Biên Phủ, đối diện bến xe cũ Đà Nẵng, DTĐ 92m2, giá 1,970 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, 1.1 tỷ

Cần bán nhà Nguyễn Huy Lượng, gần khu chợ Hải Sản, nhà đẹp mê lửng, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, 2 tỷ

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 87m2, DTSD 114m2, nhà 1 mê đúc, rộng thoáng mát, nở hậu, gần chợ trường học, siêu thị, tiện KD buôn bán, giá 2 tỷ, SHCC. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K36 Phạm Văn Nghị, 12 triệu/m2

Nhà K36 Phạm Văn Nghị, DT 173m2, nhà cấp 4, kiệt 3m, SĐCC, gần chợ, bệnh viện, trường học, sân bay, khu AN tốt, giá 12 triệu/m2, có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, 2.3 tỷ

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, DTĐ 149,4m2 (6,5x22,4m+nở hậu 3m2), DT sử dụng 160m2, nhà 1 mê lợp tôn, sân đậu ô tô 7 chỗ, giá 2,3 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Nhà 3 tầng, K102 Hà Huy Tập, ô tô vào được, 2.1 tỷ

Nhà nguyên căn 3 tầng, DT 6x14m, K102 Hà Huy Tập, 4 PN, 4 WC, kiệt ô tô vào được, nhà mới, phù hợp cho người đi công tác hay người nước ngoài, bán giá 2,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Bàu Hạc 5, giá 1.25 tỷ

Bán nhà đúc 1 tấm, DT 4x15m, DTSD 120m2, đường Bàu Hạc 5, 2 PK, 2 PN, 1 P.thờ, sân phơi, 2 WC, gần đường Ông Ích Khiêm, Đỗ Quang, Nguyễn Hoàng, ô tô vào tận nhà, H.Tây Nam, đang cho thuê 5 tr/tháng, cần tiền Bán giá 1,250 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, cạnh công viên quận Thanh Khê, 2.15 tỷ

Tôi đi xa cần Bán 1 căn nhà 3 tầng tòan bộ nội thất sàn gỗ, rất sang trọng bên cạnh công viên quận Thanh Khê, giá 2,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, 2 tầng, K569 đường Trần Cao Vân

Bán nhà đẹp, 2 tầng, đường Trần Cao Vân, K569, đường rộng 5m, vỉa hè 2m, DTĐ 93,1m2, nội thất cao cấp, thiết kế hiện đại, 2 giếng trời thông tầng, có cổng để xe phía trước, khu DC an ninh, thoáng mát, TTTP, đi bộ 10 phút ra biển, cách chợ 100m Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà cấp 4, đường Cù Chính Lan, đường 3.5m, lề 2m

DTĐ 4x20m, DTSD 140m2, đường 3,5m, lề 2m, ôtô vào tận nhà, gần ngã tư Điện Biên Phủ và Hà Huy Tập, sau lưng trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, khu dân cư yên tĩnh, an ninh tốt. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà gần siêu thị Phan Khang, đường 7,5m, giá 1.65 tỷ

Cần bán nhà c4, đ 7.5m, dt 5x15. Gần ST Yamaha Tiến Thu ĐBP, ST Phan Khang.Giá: 1.65 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng đường Hải Phòng, đường 4m, giá TL

Đi xa cần bán nhà 3 tầng, kiệt 4m, khu dân trí cao, an ninh tốt. Diện tích 3m8*16m5. Gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 3 WC, khu giặt phơi tầng 3, phù hợp cho gia đình ở. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt tiền, đường Thái Thị Bôi, 1.98 tỷ

NHÀ BÁN 2 MẶT TIỀN đường Thái Thị Bôi, đường 7,5m và 5,5m, DT 4x24m=95m2, nhà cấp 4, gác lửng gỗ, nhà mới xây, H.Tây Nam, khu vực kinh doanh sầm uất, đông dân cư, gần chợGiá bán 1,98 tỷ đến công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ

Bán nhà kiệt đường Điện biên phủ k130. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, 1.36 tỷ

Bán nhà K385 Hải Phòng, kiệt 6m, cách đường 15m, DT 50m2, DTSD 150m2, H.Tây Bắc, nhà 3 tầng, xe tải vào tận nơi, nhà mới xây, đang KD quán nhậu đông khách, lợi thế cho những ai có ý định kinh doanh, SĐCC, giá 1,36 tỷ, có TL, bán ra CC. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Mai Am, nhà 2 tầng, 1.4 tỷ

Nhà đường Mai Am, DTĐ 50m2, đường 10,5m, nhà 2 tầng, 1 mê, gần đường 3-2, gần chợ Đống Đa, giá 1,4 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, 2.4 tỷ

Bán nhà đường Trần Cao Vân, DT 94m2, DTSD 160m2, nở hậu, gác suốt, đang KD shop quần áo, giá 2,4 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Đinh Núp, 1.55 tỷ

Bán nhà đường Đinh Núp, 3 mê 3T, DT 5x16,1m, KDC Phần Lăng, đối diện khu thể thao thóang mát, H.Tây, giá 1,55 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, K65 Hàm Nghi, giá TL

Cần bán nhà K65 Hàm Nghi,P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng diện tích 90m2 nền + 3 tầng đúc (DTSD: 270m2), nội thất cao cấp. Nhà mặt tiền đường xe hơi vào gần chợ Cồn và siêu thị Big C, ngay trung tâm tp. Đà Nẵng. Nhà gồm 4 PN, 2 PK, 3 Toilet, nhà mới vào ở ngay. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, đường Lê Độ, hướng Đông, 2.3 tỷ

Bán nhà C4 mặt tiền đường Lê Độ, hướng Đông, DT: 57.2m2, nở hậu. Vị trí sầm uất thuận lợi buôn bán, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Nhà cũ tiện xây mới lại làm văn phòng, có đường luồng rất thoáng mát dọc hông nhà, trổ cửa dễ dàng. Giá 2.3 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K91 Cù Chính Lan, 2 tầng, kiệt ô tô, giá 1.1 tỷ

Bán nhà K91 Cù Chính Lan- Nhà 2 tầng, DT 5,5x19m= 107m2, kiệt ôtô vào được- Gần trường cấp 1, mẫu giáo, chợ Thanh Khê, 1 PK, 3 PN, 1 P.Thờ, 2 WC, H.Đông Nam- Giá 1,1 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K242 Điện Biên Phủ, 1.97 tỷ

Bán nhà đường 5,5m, lề 3m, K242 Điện Biên Phủ, đối diện bến xe cũ Đà Nẵng, DTĐ 92m2, giá 1,970 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, giá 2,1 tỷ

Cần Bán nhà đường Trần Cao Vân, gân ngã tư Lê Độ giá 2,1 tỷ.Diện tích 40m2, nhà có 2 tầng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lý Thái Tông, 2.25 tỷ

Nhà đường Lý Thái Tông, DT 4,5x25m, đường 15m, nhà 2 tầng, PK, 3 PN, P.Thờ, khu trung tâm thuận tiện KD, giá 2,25 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt đường Nguyễn Tất Thành, giá 2.1 tỷ

Bán nhà 2 mặt đường Nguyễn Tất Thành-Thanh Hải, P.Thanh Bình, vỉa hè 10m, DTĐ 5x8m, DTSD 110m2, H.Tây, 2,5 mê, 3 PN, 3 WC, điều hòa, nước nóng, đang KD cafe, kem ly ký, giá 2,1 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K384 Điện Biên Phủ, 2.3 tỷ

Nhà kiệt 384 Điện Biên Phủ, kiệt ô tô, DTĐ 149,4m2 (6,5x22,4m+nở hậu 3m2), DT sử dụng 160m2, nhà 1 mê lợp tôn, sân đậu ô tô 7 chỗ, giá 2,3 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Xuân Lê, 1.7 tỷ

Cần bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Xuân Lê, DT 7,5x16m=125m2, đường 3,5m, vỉa hè 2,5m, nở hậu 8,1m, gần ngã tư Trần Xuân Lê và Huỳnh Ngọc Huệ, phía trước có khuôn viên vui chơi, nhà cấp 3 và 3 phòng trọ, H.Tây và H.Bắc, gác lửng đổ mê, khu AN, yên tĩnh, SĐCC, giá 1,7 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Hoàng, 2.8 tỷ

Cần Bán nhà đường Nguyễn Hoàng, ngay ngã tư Nguyễn Hoàng-Ông Ích Khiêm (gần BigC, chợ Cồn), DTĐ 30m2, DTSD 120m2, H.Đông, nhà 3,5 tầng, mới xây 2012, nội thất cao cấp, để lại toàn bộ đồ dùng trong nhà, ngay TTTP, SHCC, giá 2,8 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt kiệt đường Lê Duẩn, 3 tầng, 1.3 tỷ

Bán nhà 2 mặt kiệt đường Lê Duẩn, DTSD 120m2, nhà 3 tầng, nở hậu 4,87x5,77m, nhà mới xây năm 2011, nhà đẹp, thoáng mát, SĐCC, giá 1,3 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hải Phòng, 1.25 tỷ

Nhà cần bán đường Hải Phòng, bề ngang 5,5m, TDT 74,2m2, giá 1,250 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K119 Trần Cao Vân, nhà 3 tầng, đẹp, 1.05 tỷ

Nhà K119 Trần Cao Vân vào 20m, DT 5,3x9,05m= 48m2, DTSD 150m2, 2 mặt kiệt, nhà 3 tầng, đẹp, vào ở ngay, giá 1,05 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Xuân Đán 2, giá 1.9 tỷ

Nhà đường Xuân Đán 2, DTĐ 100m2, DTSD 115m2, đường 5,5m, 1 PK, 2 PN, bếp, sân trước 20m, sân sau 15m, giá 1,9 tỷ, bao sổ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà K568 Trần Cao Vân, kiệt ô tô, giá 1.15 tỷ

Cần bán nhà K568 Trần Cao Vân, kiệt 4m, nhà mới đẹp, 1 mê lửng, hướng Tây Bắc, giá 1,150 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K74 Trần Cao Vân, kiệt ô tô, 3 tầng, 1.6 tỷ

Bán nhà 3,5 mê, K74 Trần Cao Vân, kiệt 5m, xe hơi vào được, TDT 120m2, nhà mới xây năm 2014, chính chủ, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, đường Cù Chính Lan, giá 1.85 tỷ

Bán nhà 3 tầng, MT đường 5,5m Cù Chính Lan, DT 4,6x12m2, DTSD 159m2, sát đèn đỏ Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ, bên hông có hẻm 2m, MT chính hướng Bắc, mặt hẻm hướng Tây, nội thất cao cấp có sàn gỗ, giấy dán tường, nhiều tranh ảnh đẹp, giá 1,85 tỷ, chỉ tiếp người thiện chí, chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 tầng, gần CA Thanh Khê, 1.2 tỷ

Bán nhà hướng đông, giá 1,2 tỷ, vị trí đẹp gần công an quận Thanh Khê.Khu vực an ninh và thoáng, gần chợ, trường học cấp 1,2,3.Lòng đường 3,5m, vĩa hè 2,5m, đèn đường cây xanh,..Số điện thoại Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Phước Thái, 2.15 tỷ

Bán nhà đường Nguyễn Phước Thái, đường 7,5m, lề 4m (khu Vip Phần Lăng), DT 70m2x3 tầng, H.Tây Bắc, đổ 3 mê 3 tầng, thiết kế đẹp, sân vườn sau thoáng mát, mới vào ở ngay, giá 2,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà khu TĐC chợ P.Chính Gián, nhà 3 mê lệch, 1.8 tỷ

Bán nhà khu tái định cư chợ P.Chính Gián, nhà 3 mê lệch, đường 4m, DTĐ 65m2, DTSD 210m2, trang trí nội thất gỗ, SĐCC, giá 1,8 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt 52 đường Phan Thanh, 1.12 tỷ

Bán nhà kiệt 52 đường Phan Thanh, DT 47,6 m2, nở hậu, DTSD 90,3 m2, 2 tầng, SĐCC. Kiệt 4m, trước mặt công viên 29/3, gần bệnh viện, sân bay, bến xe, trường Đại học Duy Tân. Giá 1.120.000.000. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Đỗ Quang, giá TL

Nhà 2 mặt tiền. Mặt trước giáp đường 6m, mặt sau giáp với đường 3 m. Sỗ đỏ chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, 2.5 tỷ

Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, P.Tân Chính, ngay TT Đà Nẵng, DT 180m2, cách MT đường HHT 20m và MT đường Lê Duẩn 40m, ngay ngã tư, nhà trệt - biệt thự vườn thoáng, 1 PK, 3 PN, 1P.thờ, bếp, gần sân bay, ga, BV, ST, giá 2,5 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán khách sạn 2 mặt tiền đường Nguyễn Đức Trung, 4.7 tỷ

Xuất cảnh cần bán khách sạn 2 mặt tiền đường Nguyễn Đức Trung, DT 6 x 20m, 4 tầng, 14 phòng, đầy đủ tiện nghi, gần sân bay, siêu thị, thông đường Điện Biên Phủ, đang kinh doanh tốt, SĐCC, giá 4,7 tỷ có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt đường Trần Cao Vân, DT 5.58x14.38m, hướng Bắc, giá TL

ần bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân, mặt tiền rộng 5,58m, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, diện tích đất 5,58x14,38=74m2, Hướng: Bắc, gần bệnh viện BÌNH DÂN, vỉa hè 4,69m, nhà mặt tiền rộng rải khu vực quá đông đúc dân cư, rất tiện kinh doanh buôn bán, mở công ty. Nhà đúc 1 mê, trêm lợp, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền Trần Cao Vân, 1.95 tỷ

ần bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng gần chợ Tam Tòa. Tiện buôn bán kinh doanh. Nhà 1 mê còn mới, có thể dọn vào ở ngay. Nhà chính chủ. Giá: 1.95 tỷTel. 0913.448.277 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4 đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, giá 1.1 tỷ

Bán nhà cấp 4 đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng, Nhà hướng đông DT :110m2 có 2pn đường 5,5m, giá bán 1,1 tỷ, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4 gần chợ Hải Sản, 1.27 tỷ

Bán nhà C4 có gác lửng đổ mê, Nhà gần biển thoáng mát, khu an ninh, Gần chợ hải sản, gần biển, Diện tích: 4, 5 x 19m = 85 m2, đổ mê 46 m2, Hướng : Nam ( hướng mát mẻ vào mùa hè, ấm ấp vào mùa đông, giá bán : 1 tỷ 270 triệu Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2

Nhà đẹp, hướng Đông, nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 toilet, thoáng mát, an ninh rất tốt. Tổng DT 90m2 (5x18m). Vị trí thuận lợi: gần chợ, trường học, gần trục đường chính đường Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập cách cầu vượt Ngã 3 Huế 300m. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K96 Điện Biên Phủ, giá 1.1 tỷ

Địa chỉ: K96 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. Diện tích 129 mét vuông. Ngang: 5m, dài: 25,8m. Có 6 phòng trọ. 2 mặt kiệt 4m5 và kiệt 3m5. Giá 1 tỷ 1. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt Nguyễn Phước Nguyên

Cần bán nhà kiệt đường Nguyễn Phước Nguyên, gần trường TH Bế Văn Đàn và CA phường An Khê. Vị trí nhà cách đường Nguyễn Phước Nguyên 15m, hẻm cụt và ngắn, ít người qua lại rất yên tĩnh, khu an ninh tốt, có sẵn nhà cấp 4 cũ nhưng rộng rãi Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán ở Đinh Tiên Hoàng, K3.5m,Thanh Khê, 1.25 tỷ

Nhà kiệt 3m5 Đinh Tiên Hoàng, quận Thanh Khê TP.Đà Nẵng. Nhà thông thoáng, khu an ninh, gần ủy ban TP, đt:48m2, dtsd: 120m2. Nhà 2 tầng 1 lệch, 2phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, nhà đẹp, trang trí nội thất cao cấp, Giá 1.25 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Trần Xuân Lê, gần công an quận

Cần bán nhà đường Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Đường 5.5m lề đường 5.5m nhà 2 tầng, làm kiên cố. Tổng diện tích 50m2 Bên hông và phía sau có lối thoát hiểm thoáng mát Khu dân trí bên cạnh công an quận nên an toàn tuyệt đối Hướng Đông Nam Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 tầng đường Phần Lăng 5,, giá TL

Bán nhà 2 tầng đường Phần Lăng 5, DT đất 5x15m= 75m2, DTSD: 150m2, mặt tiền đẹp, thiết kế thoáng mát, bên cạnh vườn hoa công viên, khu dân cư đối diện đường Nguyễn Công Hãng, hướng Tây, giá TL. Tell. 0913.448.277 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng, 1.95 tỷ

án nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng (Gần chợ Tam Tòa). Diện tích 40m2, bề ngang 4,64m. Nhà có 1 mê, còn mới thích hợp cho việc kinh doanh, mở văn phòng. Giá: 1.95 tỷ Tel. 0914.89.44.77 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2.

Nhà bán gấp về quê: Đường Nguyễn Giản Thanh (gần trục đường chính Huỳnh Ngọc Huệ, gần cầu vượt ngã ba Huế, thuộc Phường An Khê, Quận Thanh Khê TP Đà nẵng. Diện tích 90m2 (5 x 18), nhà 3 tầng, 3 phòng ngủ, 2 toilet, tầng lệch, thoáng mát, an ninh khu phố rất tốt, hướng Tây Nam. Sổ hồng chính chủ, vào ở ngay, ưu tiên người mua nhanh. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhaà đường 7,5m, sau lưng YAMAHA Tiến Thu - Điện Biên Phủ, 1.75 tỷ

Cần bán gấp nhà cấp 4 DT 5x15.Đường nhựa 7,5m lề 4m. Sau showroom Yamaha Tiến Thu Điện Biên Phủ. Giá 1,75 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Cần bán gấp nhà K74 Trần Cao Vân, 1.6 tỷ

Bán nhà địa chỉ: K74 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng, kiệt rộng 5m xe hơi vào được, nhà mới xây năm 2014, nhà 3 mê rưỡi, ngang 4m, tổng diện tích 120 mét vuông, 1.6 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hà Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Bán nhà MT Đường Hà Khê DT: 106m2 ngang 4.26 dài x17m nở hậu 6m, nhà cấp 4 vào ở ngay, 2PN - 1PK - DTSD: 40m2 có sân rộng 60m2, hướng Đông Bắc, khu vực dân cư đông đúc, yên tĩnh thuận tiện để ở, gần đường Trần Cao Vân (chợ quán Hộ) song song Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt tiền hẻm, đường Trần Xuân Lê, đường 3m5

Cần bán nhà 2 mặt tiền đường 3m5, K3/2 Trần Xuân Lê, quận Thanh khê, Đà Nẵng ( gần công an quận TK) Hướng Tây Bắc. Diện tích: 125m vuông ( dài: 16m, rộng trước 7.6, rộng sau 8.1). Nhà cấp 4 có mê lững , ( 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 p) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K647 Trần Cao Vân, 3 tầng, giá 1,35 tỷ

Bán nhà K647 Trần Cao Vân, DT 82m2, nhà 2 mê 3 tầng, giá 1,35 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lê Duẩn, Đà Nẵng, 02 mặt kiệt, nhà đẹp, 1.1 tỷ

Bán nhà cấp 4 (có gác lửng 40m2, sàn gỗ tự nhiên), diện tích đất: 60m2; DTSD: 100m2, nhà hướng Đông Nam (hai mặt kiệt).Giá: 1,1 tỷ (giá có thương lượng).Nhà ở vị trí đẹp, cách mặt đường Lê Duẩn 15m, thoáng mát, khu dân trí cao, an ninh tốt và gần Chợ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K142 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê

Bán nhà 2 mặt kiệt k142 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng cách đường chính 45m, kiệt trước nhà 3.5m, bên cạnh 2.5m, nhà nở hậu L, phía sau nở hậu.DT đất: 80.6m2, DTSD: 146m2.Nhà 2 tầng: dưới đổ mê, trên lợp mái đóng trần, sân trước, 3PN, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, nhà mới, đẹp, 1,150 tỷ

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, kiệt ô tô vào được, nhà mới xây đẹp, vào ở ngay, giá 1,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phan Nhu, đường 7,5m, 1,050 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường 7,5m Phan Nhu, DT 5x20m, hướng Bắc, nhà cấp 4, gác lửng gỗ, gần biển, giá 1,050 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K611 Trần Cao Vân, 3 tầng, 1,6 tỷ

Bán nhà K611 Trần Cao Vân, đường 3,5m, lề 2m, diện tích 69m2, hướng Tây Nam, 3 tầng, giá 1,6 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Xuân Lê, 3 mê lệch, 1.9 tỷ

Bán nhà 3 ê tầng lệch đẹp, có 4 phòng ngủ, mặt tiền hướng Tây Nam đường Trần xuân Lê, gần công an quận Thanh Khê, có sổ đỏ, bản thiết kế kết cấu, nhà đầy đủ bao gồm nội thất đắt tiền. Giá bán 1 tỷ 9, có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt đường Cù Chính Lan

Diện tích 78m2 - hướng Đông Bắc - kiệt 3m, ngay đầu kiệt - Sân trước nhà rộng rãi, thoáng mát. Dân cư làm công chức nhà nước, yên tĩnh. Giá: 1 tỷ. Có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Lê Quang Sung, K4m, 1.3 tỷ

Bán nhà kiệt 3.8m, đường Lê Quang Sung, Đà Nẵng, DT 80m2, DT sử dụng 160m2, hướng đông, giá thương lượng 1tỷ3,Liên hệ: Thịnh 0935851799 or 05112222429 Vi Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phan Phú Tiên, quận Thanh Khê, 1.35 tỷ

Hướng Đông Bắc, 3 phòng ngủ, 2 wc, nhà đẹp thoáng mát, mua vào ở ngay không cần sữa chữa. Giá 1,35 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt 52 đường Phan Thanh, 1.12 tỷ

Bán nhà kiệt 52 đường Phan Thanh, DT 47,6 m2, nở hậu, DTSD 90,3 m2, 2 tầng, SĐCC. Kiệt 4m, trước mặt công viên 29/3, gần bệnh viện, sân bay, bến xe, trường Đại học Duy Tân. Giá 1.120.000.000. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Đỗ Quang, giá TL

Nhà 2 mặt tiền. Mặt trước giáp đường 6m, mặt sau giáp với đường 3 m. Sỗ đỏ chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, 2.5 tỷ

Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, P.Tân Chính, ngay TT Đà Nẵng, DT 180m2, cách MT đường HHT 20m và MT đường Lê Duẩn 40m, ngay ngã tư, nhà trệt - biệt thự vườn thoáng, 1 PK, 3 PN, 1P.thờ, bếp, gần sân bay, ga, BV, ST, giá 2,5 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán khách sạn 2 mặt tiền đường Nguyễn Đức Trung, 4.7 tỷ

Xuất cảnh cần bán khách sạn 2 mặt tiền đường Nguyễn Đức Trung, DT 6 x 20m, 4 tầng, 14 phòng, đầy đủ tiện nghi, gần sân bay, siêu thị, thông đường Điện Biên Phủ, đang kinh doanh tốt, SĐCC, giá 4,7 tỷ có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt đường Trần Cao Vân, DT 5.58x14.38m, hướng Bắc, giá TL

ần bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân, mặt tiền rộng 5,58m, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, diện tích đất 5,58x14,38=74m2, Hướng: Bắc, gần bệnh viện BÌNH DÂN, vỉa hè 4,69m, nhà mặt tiền rộng rải khu vực quá đông đúc dân cư, rất tiện kinh doanh buôn bán, mở công ty. Nhà đúc 1 mê, trêm lợp, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền Trần Cao Vân, 1.95 tỷ

ần bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng gần chợ Tam Tòa. Tiện buôn bán kinh doanh. Nhà 1 mê còn mới, có thể dọn vào ở ngay. Nhà chính chủ. Giá: 1.95 tỷTel. 0913.448.277 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4 đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, giá 1.1 tỷ

Bán nhà cấp 4 đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng, Nhà hướng đông DT :110m2 có 2pn đường 5,5m, giá bán 1,1 tỷ, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4 gần chợ Hải Sản, 1.27 tỷ

Bán nhà C4 có gác lửng đổ mê, Nhà gần biển thoáng mát, khu an ninh, Gần chợ hải sản, gần biển, Diện tích: 4, 5 x 19m = 85 m2, đổ mê 46 m2, Hướng : Nam ( hướng mát mẻ vào mùa hè, ấm ấp vào mùa đông, giá bán : 1 tỷ 270 triệu Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2

Nhà đẹp, hướng Đông, nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 toilet, thoáng mát, an ninh rất tốt. Tổng DT 90m2 (5x18m). Vị trí thuận lợi: gần chợ, trường học, gần trục đường chính đường Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập cách cầu vượt Ngã 3 Huế 300m. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K96 Điện Biên Phủ, giá 1.1 tỷ

Địa chỉ: K96 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. Diện tích 129 mét vuông. Ngang: 5m, dài: 25,8m. Có 6 phòng trọ. 2 mặt kiệt 4m5 và kiệt 3m5. Giá 1 tỷ 1. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt Nguyễn Phước Nguyên

Cần bán nhà kiệt đường Nguyễn Phước Nguyên, gần trường TH Bế Văn Đàn và CA phường An Khê. Vị trí nhà cách đường Nguyễn Phước Nguyên 15m, hẻm cụt và ngắn, ít người qua lại rất yên tĩnh, khu an ninh tốt, có sẵn nhà cấp 4 cũ nhưng rộng rãi Liên hệ: 0943.821177

Nhà bán ở Đinh Tiên Hoàng, K3.5m,Thanh Khê, 1.25 tỷ

Nhà kiệt 3m5 Đinh Tiên Hoàng, quận Thanh Khê TP.Đà Nẵng. Nhà thông thoáng, khu an ninh, gần ủy ban TP, đt:48m2, dtsd: 120m2. Nhà 2 tầng 1 lệch, 2phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, nhà đẹp, trang trí nội thất cao cấp, Giá 1.25 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Trần Xuân Lê, gần công an quận

Cần bán nhà đường Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Đường 5.5m lề đường 5.5m nhà 2 tầng, làm kiên cố. Tổng diện tích 50m2 Bên hông và phía sau có lối thoát hiểm thoáng mát Khu dân trí bên cạnh công an quận nên an toàn tuyệt đối Hướng Đông Nam Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 tầng đường Phần Lăng 5,, giá TL

Bán nhà 2 tầng đường Phần Lăng 5, DT đất 5x15m= 75m2, DTSD: 150m2, mặt tiền đẹp, thiết kế thoáng mát, bên cạnh vườn hoa công viên, khu dân cư đối diện đường Nguyễn Công Hãng, hướng Tây, giá TL. Tell. 0913.448.277 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng, 1.95 tỷ

án nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng (Gần chợ Tam Tòa). Diện tích 40m2, bề ngang 4,64m. Nhà có 1 mê, còn mới thích hợp cho việc kinh doanh, mở văn phòng. Giá: 1.95 tỷ Tel. 0914.89.44.77 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Giản Thanh, KDC Phần Lăng 2.

Nhà bán gấp về quê: Đường Nguyễn Giản Thanh (gần trục đường chính Huỳnh Ngọc Huệ, gần cầu vượt ngã ba Huế, thuộc Phường An Khê, Quận Thanh Khê TP Đà nẵng. Diện tích 90m2 (5 x 18), nhà 3 tầng, 3 phòng ngủ, 2 toilet, tầng lệch, thoáng mát, an ninh khu phố rất tốt, hướng Tây Nam. Sổ hồng chính chủ, vào ở ngay, ưu tiên người mua nhanh. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhaà đường 7,5m, sau lưng YAMAHA Tiến Thu - Điện Biên Phủ, 1.75 tỷ

Cần bán gấp nhà cấp 4 DT 5x15.Đường nhựa 7,5m lề 4m. Sau showroom Yamaha Tiến Thu Điện Biên Phủ. Giá 1,75 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Cần bán gấp nhà K74 Trần Cao Vân, 1.6 tỷ

Bán nhà địa chỉ: K74 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng, kiệt rộng 5m xe hơi vào được, nhà mới xây năm 2014, nhà 3 mê rưỡi, ngang 4m, tổng diện tích 120 mét vuông, 1.6 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hà Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Bán nhà MT Đường Hà Khê DT: 106m2 ngang 4.26 dài x17m nở hậu 6m, nhà cấp 4 vào ở ngay, 2PN - 1PK - DTSD: 40m2 có sân rộng 60m2, hướng Đông Bắc, khu vực dân cư đông đúc, yên tĩnh thuận tiện để ở, gần đường Trần Cao Vân (chợ quán Hộ) song song Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt tiền hẻm, đường Trần Xuân Lê, đường 3m5

Cần bán nhà 2 mặt tiền đường 3m5, K3/2 Trần Xuân Lê, quận Thanh khê, Đà Nẵng ( gần công an quận TK) Hướng Tây Bắc. Diện tích: 125m vuông ( dài: 16m, rộng trước 7.6, rộng sau 8.1). Nhà cấp 4 có mê lững , ( 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 p) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K647 Trần Cao Vân, 3 tầng, giá 1,35 tỷ

Bán nhà K647 Trần Cao Vân, DT 82m2, nhà 2 mê 3 tầng, giá 1,35 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lê Duẩn, Đà Nẵng, 02 mặt kiệt, nhà đẹp, 1.1 tỷ

Bán nhà cấp 4 (có gác lửng 40m2, sàn gỗ tự nhiên), diện tích đất: 60m2; DTSD: 100m2, nhà hướng Đông Nam (hai mặt kiệt).Giá: 1,1 tỷ (giá có thương lượng).Nhà ở vị trí đẹp, cách mặt đường Lê Duẩn 15m, thoáng mát, khu dân trí cao, an ninh tốt và gần Chợ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K142 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê

Bán nhà 2 mặt kiệt k142 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng cách đường chính 45m, kiệt trước nhà 3.5m, bên cạnh 2.5m, nhà nở hậu L, phía sau nở hậu.DT đất: 80.6m2, DTSD: 146m2.Nhà 2 tầng: dưới đổ mê, trên lợp mái đóng trần, sân trước, 3PN, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, nhà mới, đẹp, 1,150 tỷ

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, kiệt ô tô vào được, nhà mới xây đẹp, vào ở ngay, giá 1,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phan Nhu, đường 7,5m, 1,050 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường 7,5m Phan Nhu, DT 5x20m, hướng Bắc, nhà cấp 4, gác lửng gỗ, gần biển, giá 1,050 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K611 Trần Cao Vân, 3 tầng, 1,6 tỷ

Bán nhà K611 Trần Cao Vân, đường 3,5m, lề 2m, diện tích 69m2, hướng Tây Nam, 3 tầng, giá 1,6 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Xuân Lê, 3 mê lệch, 1.9 tỷ

Bán nhà 3 ê tầng lệch đẹp, có 4 phòng ngủ, mặt tiền hướng Tây Nam đường Trần xuân Lê, gần công an quận Thanh Khê, có sổ đỏ, bản thiết kế kết cấu, nhà đầy đủ bao gồm nội thất đắt tiền. Giá bán 1 tỷ 9, có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt đường Cù Chính Lan

Diện tích 78m2 - hướng Đông Bắc - kiệt 3m, ngay đầu kiệt - Sân trước nhà rộng rãi, thoáng mát. Dân cư làm công chức nhà nước, yên tĩnh. Giá: 1 tỷ. Có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Lê Quang Sung, K4m, 1.3 tỷ

Bán nhà kiệt 3.8m, đường Lê Quang Sung, Đà Nẵng, DT 80m2, DT sử dụng 160m2, hướng đông, giá thương lượng 1tỷ3,Liên hệ: Thịnh 0935851799 or 05112222429 Vi Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phan Phú Tiên, quận Thanh Khê, 1.35 tỷ

Hướng Đông Bắc, 3 phòng ngủ, 2 wc, nhà đẹp thoáng mát, mua vào ở ngay không cần sữa chữa. Giá 1,35 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Tô Ngọc Vân, 1.27 tỷ

Bán nhà đường Tô Ngọc Vân (song song đường Hàm Nghi), DT 5mx11m = 55m2, H.Tây, nhà cấp 4, giá 1,270 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà bán K600 Trần Cao Vân, nhà 1 mê, 1.24 tỷ

Bán nhà bán K600 Trần Cao Vân. DT đúng 5mx16m = 80m2. DTSD 160m2, hướng Đông Bắc, nhà 1 mê, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm, 1 phòng ăn, giá 1,240 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Đình Tựu, Đà Nẵng

Cần bán 1 lô đường Nguyễn Đình Tựu, Đà Nẵng. Nhà 5m x 20m, hướng Đông Nam, cách trung tâm thanh phố 2km, cách chợ 300m, gần trường học Giá 1 tỷ 500 triệu, đường 10m5.. bao sổ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K96 Điện Biên Phủ, giá: 1 tỷ

Bán nhà mới đẹp. DT: 120m2 gần chợ Chính Gián. ĐC: K96 Điện Biên Phủ. Giá: 1 tỷ, nhà đầy đủ tiện nghi. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K91 Nguyễn Tri Phương, 1.75 tỷ

Bán nhà K91 Nguyễn Tri Phương, cách đường 15m, DT 6mx15m, hướng Đông Nam, giá 1,75 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Mẹ Nhu, gần đường Điện Biên Phủ, 2.5 tỷ

Bán nhà đường Mẹ Nhu, cách đường Điện Biên Phủ 1 căn nhà, DT 8,5x4,5m, đường 10,5m, SĐCC, giá 2,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, kiệt 4m, 1.15 tỷ

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, kiệt 4m, nhà mới đẹp, 1 mê lửng, hướng Tây Bắc, giá 1,150 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, nhà 4 tầng, 2.5 tỷ

Bán nhà đường Trần Cao Vân, TDT 110m2, nhà 4 tầng, nở hậu, H.Nam, giá 2,5 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà biệt thự K7m, đường Huỳnh Ngọc Huệ, giá 1,75 tỷ.

Bán nhà biệt thự đường Huỳnh Ngọc Huệ, DT 6,5x19m, DTSD 140m2,kiệt 7m, sân ôtô, nhà mới, giá 1,75 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, P.Tân Chính, DT 180m2, 2.5 tỷ

Bán nhà K61 Hoàng Hoa Thám, P.Tân Chính, ngay TT Đà Nẵng, DT 180m2, cách MT đường HHT 20m và MT đường Lê Duẩn 40m, ngay ngã tư, nhà trệt - biệt thự vườn thoáng, 1 PK, 3 PN, 1P.thờ, bếp, gần sân bay, ga, BV, ST, giá 2,5 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K647 Trần Cao Vân, 3 tầng, giá 1,35 tỷ.

Bán nhà K647 Trần Cao Vân, DT 82m2, nhà 2 mê 3 tầng, giá 1,35 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp, 2 tầng, đường Trần Cao Vân, K569, đường 5m, vỉa hè 2m

Bán nhà đẹp, 2 tầng, đường Trần Cao Vân, K569, đường rộng 5m, vỉa hè 2m, DTĐ 93,1m2, nội thất cao cấp, thiết kế hiện đại, 2 giếng trời thông tầng, có cổng để xe phía trước, khu DC an ninh, thoáng mát, TTTP, đi bộ 10 phút ra biển Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3T, đường Nguyễn Thị Bảy,1.32 tỷ

Bán nhà 3T, đường Nguyễn Thị Bảy, đường 5,5m, DT 5x19m, DTSD 217m2, để lại nội thất và vật dụng, H.Đông Nam, nhà đẹp, thiết kế hiện đại, sạch sẽ, thoáng mát, xem nhà thích ngay, nhà có 3 PN, 3 WC, P.Ăn, phòng thờ, gara ô tô,nội thất cao cấp, giá Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K31 đường Hải Phòng, DT 114m2, 1.4 tỷ

Bán nhà K31 đường Hải Phòng, DT 114m2, nhà cấp 4, đẹp và thoáng, SĐCC, giá 1,4 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 1.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Dũng Sĩ Thanh Khê, DT 105m2, H.Bắc (chếch Tây), gần các trường Đại học, Cao đẳng, bệnh viện, rất thuận kinh doanh, buôn bán, SHCC, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hà Khê, DT 106m2, giá TL

Cần Bán Nhà MT Đường Hà Khê DT: 106m2 ngang 4.26 dài x17m nở hậu 6m, nhà cấp 4 vào ở ngay, 2PN - 1PK - DTSD: 40m2 có sân rộng 60m2, hướng Đông Bắc, khu vực dân cư đông đúc, yên tĩnh thuận tiện để ở, gần đường Trần Cao Vân (chợ quán Hộ) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, đường 3,5m, 1.1 tỷ

Bán nhà K15 Nguyễn Huy Lượng, nhà 1 mê 2 tầng, đường 3,5m, DT 4x15m, H.Tây Bắc, gần cầu Phú Lộc, SĐCC, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K77 Lê Độ, kiệt 7m, 1,55 tỷ

Bán nhà K77 Lê Độ, kiệt 7m, DT 8x9m, DTXD 144m2, H.Đông Nam, nhà 2 tầng, SĐCC, giá 1,55 tỷ, TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Thuận An 1, giá 1.25 tỷ

Bán nhà đường Thuận An 1, đường 4m, DT 61m2 (4,5x13m), H.Đông Nam, nhà 1 mê lửng đúc, nhà đẹp, vào ở ngay, SĐCC, giá 1,250 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Xuân Lê, đường 3.5m

Cần bán nhà 2 mặt tiền đường 3m5. K3 - trần xuân lê , quận thanh khê, ĐN ( gần công an quận TK)Hướng Tây Bắc .Diện tích sữ dụng : 125m vuông ( dài: 16m , rộng trước 7.6 ,rộng sau 8.1)Nhà cấp 4 có mê lững , ( 1 phòng khách, 2 phòng ngủ ,2 WC) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, kiệt ô tô, 1.15 tỷ

Bán nhà K568 Trần Cao Vân, DT 5x15m, kiệt ô tô vào được, nhà mới xây đẹp, vào ở ngay, giá 1,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán biệt thự mini kiệt bê tông 6m, DT 6,5x19,5m, 1.8 tỷ

Bán biệt thự mini kiệt bê tông 6m, DT 6,5x19,5m, nhà xây kiểu biệt thự, kiến trúc đẹp, gồm 1 mê, 2 PN, 2 PK, 2 WC, sân phơi, sân vườn đậu được 2 xe ô tô, giá 1,8 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, đường Cù Chính Lan, 1.85 tỷ

Bán nhà MT đường Cù Chính Lan, đường 5,5m, song song đường Điện Biên Phủ, DT (4,6x12m) x3tầng, bên hông có hẻm 2m, nội thất cao cấp, giấy dán tường, sàn gỗ như căn hộ mẫu, SĐCC, giá 1,85 tỷ, tiếp người có nhu cầu thực sự. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Hoàng, gần ngã tư Nguyễn Hoàng-Ông Ích Khiêm, 2.8 tỷ

Bán nhà MT đường Nguyễn Hoàng, ngay ngã tư Nguyễn Hoàng-Ông Ích Khiêm (gần BigC, chợ Cồn), DTSD 120m2, H.Đông, nhà 3,5 tầng, mới xây 2012, nội thất cao cấp, để lại toàn bộ đồ dùng trong nhà, ngay TTTP, SHCC, giá 2,8 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phan Nhu, DT 5x20m, 1.05 tỷ

Bán nhà MT đường 7,5m Phan Nhu, DT 5x20m, H.Bắc, nhà cấp 4, gác lửng gỗ, gần biển, giá 1,050 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K611 Trần Cao Vân, đường 3,5m, lề 2m, 1.6 tỷ

Bán nhà K611 Trần Cao Vân, đường 3,5m, lề 2m, DT 69m2, H.Tây Nam, 3 tầng, giá 1,6 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Cù Chính Lan, 4 tầng, 2.268 tỷ

Bán nhà đường Cù Chính Lan, MT 15m, DTĐ 55m2, DTSD 250m2, nhà 4 tầng, cạnh cổng chợ Thanh Khê, đang cho thuê 15 tr/tháng, giá bán 2,268 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K64 Trần Cao Vân, kiệt 6,5m, DT 5,5x18m, 1.68 tỷ

Bán nhà K64 Trần Cao Vân, kiệt 6,5m, DT 5,5x18m=99m2, H.Đông Bắc, ô tô vào tận nhà, khu an ninh, gần P.Tam Thuận, giá 1,680 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, 2.05 tỷ

Bán nhà đường Dũng Sĩ Thanh Khê, DTĐ 80m2, nở hậu, 3 mê 3 tầng, kiên cố, 1 PT, 1 PK, 1 P.ăn+bếp, 3 PN, 4 WC, sân vườn thoáng mát, nhà thiết kế đẹp, vào ở ngay, tiện KD buôn bán, giá 2,050 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lý Thái Tông, 3 tầng, 2.7 tỷ

Bán nhà MT đường Lý Thái Tông, đường 15m, lề 6,5m, DTĐ 88m2, DTSD 257m2, H.Tây Bắc, nhà 3 tầng, 5 mê lệch trên đúc, thiết kế hiện đại, gần biển, chợ, trường ĐH TDTT, CĐ Thương Mại, xung quanh nhiều khách sạn, giá 2,7 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Cần Giuộc, 2.5 tầng, 2.2 tỷ

Bán nhà đường 7,5m Cần Giuộc, DT 5x18m=90m2, H.Tây Nam, 2,5 tầng, đổ 2,5 tấm, chuồng cu-sân thượng, nhà đẹp, vào ở ngay, modern mới, SHCC, giá 2,2 tỷ, bán ra công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà cách nhà hàng Mười Thập 50m, nhà 3 tầng, 2.55 tỷ

Bán nhà cách nhà hàng Mười Thập 50m, nhà 3 tầng, XD năm 2013, hiện đại và rất đẹp, giá 2,550 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lý Triện, nhà 3 tầng

Bán nhà mặt tiền 3 tầng, đường Lý Triện - Đà Nẵng Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Kinh Dương Vương, giá 2.2 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường kinh dương vương - đối diện cổng trường cấp 3 thanh khê. Nhà 3 tầng. Nội thất cao cấp .giá 2tỷ 2 . Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Tô Ngọc Vân, đường 3,5m, lề 1,5m, 1.67 tỷ

Bán hoặc cho thuê nhà đường Tô Ngọc Vân vào đường 3,5m, lề 1,5m, song song Hàm Nghi, DT 5x11m, 3 tầng, SĐCC, giá thuê 5 tr/tháng, giá bán 1,67 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường 7,5m, cách Mẹ Nhu 120m, 3 tầng, giá 2,59 tỷ

Vợ chồng tôi đi Úc nên bán nhà đường 7,5m, cách Mẹ Nhu 120m, DT 320m2, 3 tầng, kiên cố, giá 2,590 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường An Xuân, đường 10,5m, 2.5 tỷ

Bán nhà đường An Xuân, đường 10,5m, cách đường Điện Biên Phủ 1 nhà, DT 4,5x18,5m, nhà cấp 4, SĐCC, giá 2,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường 7,5m, gần siêu thị Phan Khang, 1.6 tỷ

Bán nhà MT đường 7,5m, gần siêu thị Phan Khang, showroom Yamaha Tiến Thu, Điện Biên Phủ, DT 5x15m, H.Tây, nhà cấp 4, SĐCC, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Lý Triện, 2 tầng mới đẹp, 1.98 tỷ

Bán nhà mặt tiền Lý Triện, Thanh Khê, Đà Nẵng, Vị trí: Song song đường Huỳnh Ngọc Huệ, DTĐ: 87.5m2(5x17.5), DTSD: 175m2, đường lớn 7.5m, lề 4m, Hướng: Đông, Nhà mới xây 2012, xây theo kiểu mê lệch, thiết kế rất hiện đại: 1PK, 3PN, 4WC, mỗi PN đều Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Xuân Lê, nhà 3 tầng, 1.55 tỷ

Bán nhà đường 5,5m Trần Xuân Lê, DT 4,5x13,49m=60m2, đổ 3 tấm, 3 tầng, gần CA Q.Thanh Khê, nhà đẹp vào ở ngay, để lại điều hòa, máy nước nóng, giá 1,550 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Điện Biên Phủ, kiệt rộng 5m, 1.1 tỷ

Bán nhà đường Điện Biên Phủ, kiệt rộng 5m, DT 112,5m2, DTSD 180m2, H.Nam, nhà 2 tầng đúc, vị trí thuận lợi, có thể đi thông ra nhiều đường khác, KDC đông đúc, sầm uất, gần trường, chợ... SHCC, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà trọ cho thuê, đường Nguyễn Khang, P.An Khê, giá 1,150 tỷ

Bán dãy phòng trọ (4 phòng), đường Nguyễn Khang, P.An Khê, DT 5x19,75m, giá 1,150 tỷ; Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K38 đường Bàu Hạc 1, kiệt 2,5m, 1.15 tỷ

Bán nhà K38 đường Bàu Hạc 1, kiệt 2,5m, DTĐ 40m2, DT ở 120m2, hướng Tây Nam, nhà 3 tầng, 3 phòng ở, 1 phòng thờ, 2 WC, 1 sân phơi, phòng khách+bếp, có sổ đỏ, chính chủ, giá 1,150 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường 7,5m, KDC Phần Lăng 2, nhà đẹp, 1.15 tỷ

Bán nhà đường 7,5m Cần Giuộc, khu TĐC, DTĐ 5x18m=90m2, H.Tây Nam, có nhà cấp 4 vừa xây xong, đẹp, vào ở được ngay, vị trí thoáng, đông dân cư, khu an ninh tốt, gần các TTHC Q.Thanh Khê, cầu Vượt ngã ba Huế, chính chủ, giá 1,150 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Tô Ngọc Vân, song song đường Hàm Nghi, DT 5x11m, 1.27 tỷ

Bán nhà đường 3,5m Tô Ngọc Vân (song song đường Hàm Nghi), DT 5x11m=55m2, H.Tây, nhà cấp 4, giá 1,270 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hà Huy Tập, DT 72m2, nở hậu, giá 1.6 tỷ

Bán nhà đường Hà Huy Tập, DT 72m2, nở hậu, H.Tây Bắc, nhà cấp 4, khu vực sầm uất, SĐCC, giá 1,6 tỷ, còn TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K600 Trần Cao Vân, DTĐ 5x16m, 1.24 tỷ

Bán nhà K600 Trần Cao Vân, DTĐ 5x16m=80m2, DTXD 160m2, H.Đông Bắc, nhà 1 mê, 3 PN, 1 PK, 1 PT, 1 P.ăn, giá 1,240 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Bàu Hạc 5, DT 55m2, nhà 1 mê, 1.35 tỷ

Bán nhà đường Bàu Hạc 5, DT 55m2, DTSD 110m2, H.Tây, đúc 1 mê, giá 1,350 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phần Lăng 7, DT 5x16m, H.Đông Nam, nhà 2 mê lệch, 1.62 tỷ

Bán nhà đường Phần Lăng 7, DT 5x16m, H.Đông Nam, đổ 2 mê lệch, 2 tầng kiên cố, 1 PK, 2 PN, 2 WC, 1 P.SHC, 1 P.ăn+bếp, sân vườn tiểu cảnh, xem là thích ngay, giá 1,620 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Hải Phòng, DT 30m2, DTSD 100m2, 1.7 tỷ

Cần bán nhà MT Hải Phòng, DT 30m2, DTSD 100m2, H.Nam chếch Đông, giá 1,7 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K106 Đinh Tiên Hoàng, cách đường 15m, 1 mê đúc, 1.5 tỷ

Bán hoặc cho thuê nhà K106 Đinh Tiên Hoàng, cách đường 15m, DTSD 120m2, nhà 1 mê đúc, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 phòng khách, 1 phòng thờ, bếp, tiện nghi đầy đủ, SĐCC, giá bán 1,5 tỷ, giá thuê 4 tr/tháng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Cù Chính Lan, DT 4,6x12m, nhà 3 tầng, 1.85 tỷ

Bán nhà đường Cù Chính Lan, đường 5,5m, song song đường Điện Biên Phủ, DT (4,6x12m) x 3 tầng, bên hông có hẻm 2m, nội thất cao cấp, giấy dán tường, sàn gỗ, SĐCC, giá 1,85 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Xuân Lê, nhà 3 tầng, gần CA Q.Thanh Khê, 1.55 tỷ

Bán nhà đường 5,5m Trần Xuân Lê, DT 4,5x13,49m=60m2, đổ 3 tấm, 3 tầng, gần CA Q.Thanh Khê, nhà đẹp vào ở ngay, để lại điều hòa, máy nước nóng, giá 1,550 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Thuận An 1, đường 4m, DT 61m2 , 1.25 tỷ

Cần bán gấp nhà đường Thuận An 1, đường 4m, DT 61m2 (4,5x13m), H.Đông Nam, nhà 1 mê lửng đúc, nhà đẹp, vào ở ngay, SĐCC, giá 1,250 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, kiệt 4,5m, 2 mặt kiệt, 1.05 tỷ

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, kiệt 4,5m, 2 mặt kiệt (4,5m & 2,5m), DT 57,3m2, H.Tây, nhà cấp 4, cách đường Điện Biên Phủ 50m, giá 1,05 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà C4, có 4 phòng cho thuê, đường Nguyễn Khang, KDC Phần Lăng 2, giá 1.15 t��

Bán nhà C4, có 4 phòng cho thuê, đường Nguyễn Khang, P.An Khê, DT 5x19,75m, giá 1,150 tỷ; Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K116 Hoàng Hoa Thám, 1.65 tỷ

Bán nhà K116 Hoàng Hoa Thám, cách đường 15m, DT 45m2, 2 PN, 1 PK, P.ăn, bếp, cầu thang, sàn gỗ, 2 sân thượng thoáng mát, nhà đẹp, vào ở ngay, khu trung tâm, SĐCC, cần bán gấp để về Hà Nội, giá 1,65 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà Nguyễn Đăng, gần trường Bế Văn Đàn

Bán nhà đường Nguyễn Đăng, đường 5,5m lề 3m.Nhà thiết kế đẹp, nội thất sang trọng, xây 3 tầng, 3 mê. diện tích đất 90m2, diện tích sử dụng 279 m2.Gần trường tiểu học Bế Văn Đàn, gần chợ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường 7,5m, sau lưng Ymaha Tiến Thu, 1.75 tỷ

Cần bán gấp nhà cấp 4 DT 5x15.Đường nhựa 7,5m lề 4m. Sau showroom Yamaha Tiến Thu Điện Biên Phủ. Giá 1,75 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hà Huy Tập, DT 72m2, nở hậu, 1.6 tỷ

Bán nhà đường Hà Huy Tập, DT 72m2, nở hậu, H.Tây Bắc, nhà cấp 4, vị trí đẹp, sầm uất, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, 1.35 tỷ

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, H.Nam, 1 mê suốt, để lại toàn bộ đồ dùng, máy lạnh, máy nước nóng, SĐCC, giá 1,350 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Cù Chính Lan, DT 4x13m, nhà 4 tầng, đẹp, 1.8 tỷ

Bán nhà đường Cù Chính Lan, DT 4x13m, H.Bắc, 3 mê 4 tầng, nhà đẹp, nội thất sang trọng, tiện nghi đầy đủ, SĐCC, giá 1,8 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hà Huy Tập, nhà 2 tầng, 2 mặt kiệt rộng 8m, nhà mới, 1.2 tỷ

Bán nhà đường Hà Huy Tập, DTSD 54m2x2 tầng, 2 mặt kiệt rộng 8m, nhà mới xây, đầy đủ tiện nghi, vào ở ngay, gần công an Q.Thanh Khê, giá 1,2 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Thái Tông, giá 1,35tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền đường Trần Thái Tông 7,5m, đường nhỏ 3,5m bên cạnh. KDC quân đội ngã 4 Phước Tường, an ninh, hàng xóm vui vẻ thân thiện.Nhà hướng Tây Nam, đổ bằng kiên cố vào ở ngay.DT: 6.3 x 17. 1PK, 1 bếp, 2PN, 1 toilet, 1 gác mái (phòng nhỏ làm phòng học) dẫn ra ban công rộng đang trồng cây.Giá thương lượng mức 1,35 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Huỳnh Ngọc Huệ, nhà 3 tầng, 2 tỷ

Bán nhà đường Huỳnh Ngọc Huệ, đường 10,5m, lề 4,5m, DTĐ 90,8m2, DT nhà 4,7x14m=65,8m2, nhà 3 tầng (2 mê), gần chợ Thanh Khê, thuận tiện mở VP, KD, SĐCC, giá 2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phần Lăng 7, giá 1.62 tỷ

Bán nhà đường Phần Lăng 7, DTSD 160m2, 2 mê 2 tầng, 1 P.thờ, 1 PK, 1 P.bếp, 2 PN, 1 P.SHC, sân phơi, vườn tiểu cảnh, nhà thiết kế đẹp, thoáng mát, vào ở ngay, giá 1,620 tỷ, bán đến công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K428A Trần Cao Vân, nhà 2 tầng, ô tô vào tận nơi, 1.55 tỷ

Bán nhà K428A Trần Cao Vân, DTĐ 70,6m2, H.Tây, nhà 2 tầng, 2 mặt kiệt, kiệt chính ô tô vào tận nhà (sau lưng nhà mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành), SĐCC, giá 1,55 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phú Lộc 15, giá 1.05 tỷ

Bán nhà đường Phú Lộc 15, đường 5,5m, DTĐ 5x15m=75m2, H.Đông Bắc, gồm: 2 PN, 1 PK, 1 P.làm việc, 2 WC, sân phơi, tủ rượu, máy nước nóng, nhà thiết kế đẹp, truyền hình cáp, internet, gần chợ Phú Lộc, trường học, cách trường ĐH FPT 300m, giá 1,05 tỷ, đến công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Bán 2 nhà liền kề, đường Bàu Làng, gần chợ Kỳ Đồng

án 2 nhà liền kề đường Bàu Làng ,đừờng 5,5m hướng nam (gần chợ Kỳ Đồng ) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà trọ (4 phòng), đường Nguyễn Khang, 1.15 tỷ

Bán dãy phòng trọ (4 phòng), đường Nguyễn Khang, P.An Khê, DT 5x19,75m, giá 1,150 tỷ; Liên hệ: 0943.821177

Nhà đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Nhà đường Đinh Tiên Hoàng, 2 mặt kiệt, DT 113,4m2, DTXD 72,2m2, DT sàn 131,3m2, nhà 3 tầng, gần chợ, siêu thị, khu vực dân cư sầm uất, SĐCC, giá 1,85 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà cấp 4, kiệt 4m5 K130 Điện Biên Phủ, 1,050 tỷ

Bán nhà K130 Điện Biên Phủ, kiệt 4,5m, 2 mặt kiệt (4,5m & 2,5m), DT 57,3m2, hướng Tây, nhà cấp 4, cách đường Điện Biên Phủ 50m, giá 1,05 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phần Lăng 7, giá 1.62 tỷ

Nhà đường Phần Lăng 7, DTSD: 160m2, 2 mê 2 tầng, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 PN, 1 phòng sinh hoạt chung, sân phơi, vườn tiểu cảnh, nhà thiết kế đẹp, thoáng mát, vào ở ngay, giá 1,620 tỷ, bán đến công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán gấp nhà đường 4m, Thuận An 1, DT 4,5x13m, 1.27 tỷ

Cần bán gấp nhà đường 4m Thuận An 1, DT 61m2 (4,5x13m), hướng Đông Nam, nhà 1 mê lửng đúc, SĐCC, giá 1,270 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K240 Lê Duẩn, P.Tân Chính, đường ô tô rộng 4m, 1.25 tỷ

Bán nhà K240 Lê Duẩn, P.Tân Chính, hẻm ô tô rộng 4m, sau lưng 3 nhà, gần trường Tiểu học Trần Cao Vân, DT đất 50m2 (ngang 4x12,5m), DTSD 100m2, H.Tây Nam, nhà 2 tầng, đầy đủ tiện nghi, nhà đẹp vào ở ngay, khu an ninh, yên tĩnh, thoáng mát, SĐCC, giá 1,25 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà K01 Đường Tần Tống, 1.95 tỷ

Nhà ngay trung tâm. Gần gầu tồng Nguyễn Văn Linh, Sân bay, Ga. DT đất 55m2 (5X11) hướng chính Đông đường 3,5m lề 2m ( Đường K01 Trần Tống). Nhà trống, sạch sẽ giao ngay, để lại nội thất. Giá 1.95 tỷ có thương lượng. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, 1.35 tỷ

Bán nhà MT đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, H.Nam, 1 mê suốt, để lại toàn bộ đồ dùng, máy lạnh, máy nước nóng, SĐCC, giá 1,350 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà DT 130 m2, quận Thanh Khê, Đà nẵng, 1.1 tỷ

Cần bán nhà hướng Đông Nam, diện tích sử dụng 130 m2 ( ngang 5,8m x dài 24m) đường 5,5m xe ôtô ra vào được. Nhà có sân để ô tô. Giấy tờ đầy đủ. Giá bán: 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K91 Nguyễn Tri Phương, DT 6mx15m, hướng Đông Nam, giá 1,75 tỷ

Bán nhà K91 Nguyễn Tri Phương, cách đường 15m, DT 6mx15m, hướng Đông Nam, giá 1,75 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà cấp 4, gần công viên 29/3, đường 7,5m, 1.9 tỷ

Cần bán nhà cấp 4 gần công viên 29/3. Sau Siêu thị Phan Khang. Đường nhựa 7,5m, lề 4m. DT 5mx15m. Giá 1,9 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Nguyễn Giãn Thanh, P.An Khê, 1.7 tỷ

Bán nhà đường Nguyễn Giãn Thanh, P.An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng, DT 5x18m, DTSD 180m2, hướng Đông, nhà 2 tầng, 2 mê, kẹp cống, giá 1,7 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đẹp 2,5 tầng, kiệt đường Hà Huy Tập, 1.8 tỷ

Bán nhà đẹp 2,5 tầng, kiệt đường Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng (kiệt 3,5m ô tô vào được). Diện tích 4,5x 15m= 68m2, DTSD: 200m2, hướng Bắc, nhà mới xây, kiên cố, nội thất gỗ tự nhiên. Nhà có 1 phòng khách rộng, 1 bếp rộng, 4 phòng ngủ, có đường luồn bên cạnh tận dụng mở cửa sổ thoáng mát. Nhà thuộc khu quy hoạch cao ráo, an ninh, thuận lợi, gần ngã tư Điện Biên Phủ- Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà 3 mê, đường Cao Sơn Pháo, 1.3 tỷ

Cần bán gấp nhà 3 mê mặt tiền đường 3.75m lề 2.5m. Đường Cao Sơn Pháo( gần nhà bác Bí thư Thành phố Đà Nẵng)- Khu an ninh tốt và mát mẻ.- Gần chợ trường học.- Hướng Bắc lệch Tây khoảng 10độ. Diện tích đất: 5x15m, vuông vứt. 3 mê đúc. Xây dựng cuối năm 2013 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 02 tầng Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

Bán nhà 02 tầng, nhà thiết kế đẹp, tiện nghi, hiện đại, DTĐ: 68m2 (4x17m), DTSD: 136m2, gồm 01 phòng khách, 01 phòng ăn, bếp hiện đại, 03 phòng ngủ, 02 toalet, nhà 02 mặt kiệt, gần chợ, gần trường học, sân thể thao, bệnh viện....Giá 1 tỷ 450. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Vũ Quỳnh

Bán nhà cấp 4 nhà mặt tiền đường 5m5 lề 3m, đường Vũ Quỳnh đối diện khách sạn Ánh Mỹ, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K116, đường Hoàng Hoa Thám, 1.65 tỷ

Bán nhà K116 Hoàng Hoa Thám, cách đường 15m, DT 45m2, 2 PN, 1 PK, P.ăn, bếp, cầu thang, sàn gỗ, 2 sân thượng thoáng mát, nhà đẹp, vào ở ngay, khu trung tâm, SĐCC, cần bán gấp để về Hà Nội, giá 1,65 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Hà Huy Tập, tiện KD, 1.7 tỷ

Cần bán nhà đường Hà Huy Tập, DT 72m2, nở hậu, H.Tây Bắc, nhà cấp 4, vị trí đẹp, sầm uất, giá 1,7 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền Điện Biên Phủ, gần Coopmart, TL

Cần bán nhà mặt tiền Điện Biên Phủ . Nằm đối diện chợ Ngã Tư, cách Đại Siêu thị Coopmart 50m , Ngã tư Mệ Nhu 60m Mặt tiền gần 4m , nở hậu . Hiện đang là nhà cấp 4 , được xây dụng để làm xưởng sản xuất và nhà ở . Diện tích : 340m2 .( Hình dạng chữ L) . Liên hệ: 0943.821177

Nhà đường Huỳnh Ngọc Huệ, đường 10,5m, nhà 3 tầng, 2 tỷ

Nhà đường Huỳnh Ngọc Huệ, đường 10,5m, lề 4,5m, DTĐ 90,8m2, DT nhà 4,7x14m=65,8m2, nhà 3 tầng (2 mê), gần chợ Thanh Khê, thuận tiện mở VP, KD, SĐCC, giá 2 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, đường Tôn Thất Đạm, 4 tầng, TL

Bán nhà đường Tôn Thất Đạm, DT 4,5x20m, 4 tầng, nhà đẹp, vào ở ngay, giá TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, đường Phần Lăng 7, 2 mê 2 tầng, 1.62 tỷ

Nhà đường Phần Lăng 7, DTSD 160m2, 2 mê 2 tầng, 1 P.thờ, 1 PK, 1 P.bếp, 2 PN, 1 P.SHC, sân phơi, vườn tiểu cảnh, nhà thiết kế đẹp, thoáng mát, vào ở ngay, giá 1,620 tỷ, bán đến công chứng. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Thuận An 1, giá 1.27 tỷ

Cần bán gấp nhà đường 4m Thuận An 1, DT 61m2 (4,5x13m), H.Đông Nam, nhà 1 mê lửng đúc, SĐCC, giá 1,270 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, K240 đường Lê Duẩn, P.Tân Chính, K4m, 1.25 tỷ

Bán nhà K240 Lê Duẩn, P.Tân Chính, hẻm ô tô rộng 4m, sau lưng 3 nhà, gần trường Tiểu học Trần Cao Vân, DTĐ 50m2 (ngang 4x12,5m), DTSD 100m2, H.Tây Nam, nhà 2 tầng, đầy đủ tiện nghi, nhà đẹp vào ở ngay, khu an ninh, yên tĩnh, thoáng mát, SĐCC, giá 1,25 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K647, đường Trần Cao Vân, đường 3,75m, gần chợ Kỳ Đồng, 1.5 tỷ

Bán nhà K647, đường Trần Cao Vân, đường 3,75m, có lề, gần chợ Kỳ Đồng, DT 82m2, 2 mê trên lợp tôn, giá 1,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường Bàu Hạc 4, P.Vĩnh Trung

Cần bán nhà MT đường Bàu Hạc 4, P.Vĩnh Trung, cách đường Nguyễn Hoàng 20m, đường rộng 3,5m, DTĐ 4x15m, H.Bắc, nhà cấp 4, gác lửng, ngay TTTP, gần chợ Cồn, ST BigC... Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 1 mê, đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, 1.35 tỷ

Bán nhà MT đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, H.Nam, 1 mê suốt, để lại toàn bộ đồ dùng, máy lạnh, máy nước nóng, SĐCC, giá 1,350 tỷ, có TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt K778 Trần Cao Vân, nhà 2 mê, giá Tl

Bán nhà kiệt K778 Trần Cao Vân, DTĐ 60m2, DTSD 86m2, nhà 2 mê, 2 PN, 1 bếp, 1 PK, có sân, nhà thiết kế hiện đại, đồ dùng để lại, giá TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K428A, đường Trần Cao Vân, 1.55 tỷ

Bán nhà K428A Trần Cao Vân, DTĐ 70,6m2, H.Tây, nhà 2 tầng, 2 mặt kiệt, kiệt chính ô tô vào tận nhà (sau lưng nhà mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành), SĐCC, giá 1,55 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, đường Phan Phu Tiên, 1.12 tỷ

Bán nhà đường Phan Phu Tiên, đường 5,5m, DTĐ 75m2 (5x15m), DT ở 100m2, H.Tây Nam, nhà mới đẹp, gần cầu Phú Lộc, SĐCC, giá 1,120 tỷ, tiếp KH có thiện chí. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, 1.4 tỷ

Bán nhà MT đường Thái Thị Bôi, DT 44m2, DTSD 102m2, H.Nam, 1 mê suốt, có dư sân sau 2m2, SĐCC, giá 1,4 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, đường Thân Nhân Trung, gần Hà Huy Tập

Cần bán nhà 3 tầng đường Thân Nhân Trung, đấu lưng đường Hà Huy Tập, gần đường Điện Biên Phủ. DT: 4,5x18 = 81 m2; DTSD: 243 m2 ,đường 5,5m ;hướng Tây. Nhà đẹp, 3 phòng ngủ, nội thất đẹp, khu vực yên tĩnh, gần bờ hồ sạch sẽ thoáng mát. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, đường Lê Quang Sung , 1.5 tỷ

Cần bán nhà mặt tiền đường Lê Quang Sung ngang 4,5m dài 16,5m chính chủ có 3 phòng ngủ, 2 tolet, phòng thờ, phòng khách tiện kinh doanh, văn phòng, có phòng cho thuê giá 1,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Trần Cao Vân, gần trường Thái Phiên

Bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân (gần trường Thái Phiên), DTĐ 54,1m2, DTSD 173,9m2 (ngang 4,7m, nở hậu 5,5m), giá TL. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà K8m, đường Trần Cao Vân, nhà 4 tầng, 1.95 tỷ

Nhà cần bán gấp kiệt rộng 8m đường Trần Cao Vân thông ra biển, DTSD 220m2, H.Tây Bắc, nhà đẹp mới XD, 4 tầng, sân thượng đẹp, vị trí đẹp, KDC văn minh, gần chợ, sân bay và ga, giá 1,950 tỷ, tặng 1 số nội thất cao cấp. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà đường 5,5m Tuyên Sơn 8, nhà 2 tầng, 1.65 tỷ

Cần bán nhà đường 5,5m Tuyên Sơn 8, DT 4,5x17,5m, H.Bắc, nhà 2 lầu, 3 PN, 2 WC, gần trung tâm lái xe và BV Mắt đường Phan Đăng Lưu, SĐCC, giá 1,650 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Nhà đẹp, đường Nguyễn Giản Thanh, 1.75 tỷ

Nhà bán gấp: Đường Nguyễn Giản Thanh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê TP Đà nẵng, Khu phần lăng 2, gần cầu vượt ngã ba Huế. Diện tích 90m2 (5 x 18), nhà 3 tầng, 3 phòng ngủ, 2 toilet, tầng lệch, thoáng mát, an ninh khu phố rất tốt. Giá 1,750 tỷ, Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà mới xây, đường Xuân Hà 2, đẹp, 1.25 tỷ

- Nhà đẹp chính chủ, giá 1 tỷ 250 có thương lượng - Nhà mới xây có đầy đủ tiện nghi - Gần trường học, chợ,..., thuận lợi cho việc học tập va mua sắm Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, đường Trần Xuân Lê, 4.5x13.5m, 1.6 tỷ

Nhà mặt tiền đường 5m5, đường Trần Xuân Lê, gần công an quân thanh khê trung tâm Quận Thanh Khê - Đổ 3 tấm, 3 tầng. nhà đẹp, vào ở ngay, hướng Đông - DT: 4m5 x 13m5 ( 60m2), diện tích sử dụng 180m2 - Để lại điều hòa + Máy nước nóng + Quạt - Sổ đỏ chính chủ - Giá: 1ty600t ( bán ra công chứng ) Liên hệ: 0943.821177

Bán Nhà 3 tầng, đường Huỳnh Ngọc Huệ, 1.9 tỷ

Tôi cần bán 01 căn nhà 3 tầng ( 02 mê ) đường Huỳnh Ngọc Huệ rộng 10m5; diện tích đất và nhà: 4.7*14m móng băng; vườn sau 4.9*4.9m nở hậu; giá bán : 1Tỷ900, Sổ đỏ chính chủ. Bán ra đến công chứng, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng, đường Nguyễn Tất Thành, phía gần Lê Độ, 5mx25, TL

Bán nhà đường biển Nguyễn Tất Thành, phía gần Lê Độ. DT 5x25m, xây 3 tầng năm 2011, thiết kế đẹp, tiện nghi, chắc chắn, vật liệu xây dựng và nội thất cao cấp. Nhà có 4 phòng, 4 toalet, 3 phòng ngủ chính có toalet trong, có gara ô tô rộng rãi, hướng bắc hơi chếch tây. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà, đường Văn Cao, K02, DTSD 197m2, 1.75 tỷ

Cần bán nhà K02, đường Văn Cao, đầu kiệt, khu bờ hồ hàm nghi hiện đg kinh doanh karaoke DTSD 197 m2 giá 1ty750 Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền, đường Cù Chính Lan, DT 53m2x 3 tầng, giá 1,9 tỷ

Bán nhà xinh mặt tiền đường 5.5m Cù Chính Lan, trung tâm thành phố Đà Nẵng, sát Điện Biên Phủ, 53m2x 3 tầng, hướng Tây Bắc, giá 1,9 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền Nguyễn Hoàng, 4 tầng, 3.8 tỷ

Bán nhà mặt tiền Nguyễn Hoàng, 5x13m, nhà mới xây, 4 tầng, thiết kế đẹp, SDCC, 3,8 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán đất mặt tiền Phạm Văn Nghị, giá 1,8 tỷ

Bán đất MT Phạm Văn Nghị dt:7,8x15,5m gia 3,6 ty hoac ban tung lo ( 4x15m giá 1,9 tỷ (2 mat tiền: 1 kiet, 1 đường chính), dt: 3,84x17m, giá 1,8 tỷ) Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, gần siêu thi Phan Khang, giá 1.8 tỷ

Cần bán nhà tttp mT 5 m, đường nhựa 7.5m sau st Yamaha Tiến Thu , 41 Điện Biên Phủ. Giá1,8 tỷ . Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà 03 MT, nhà 01 mê, đường Kỳ Đồng, TL

Cần bán nhà đường Kỳ Đồng 5,2x19=100m2 . Nhà 3 mặt tiền ,hướng Bắc, nhà đỗ 1 mê . Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K428A, đường Trần Cao Vân, DTĐ 70,6m2, 1.55 tỷ

Bán nhà K428A Trần Cao Vân, DTĐ 70,6m2, H.Tây, nhà 2 tầng, 2 mặt kiệt, kiệt chính ô tô vào tận nhà (sau lưng nhà mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành), SĐCC, giá 1,55 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền đường Lê Quang Sung, 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Lê Quang Sung có 3 phòng ngủ , 1 phòng thờ , 1 phòng khách và có phòng cho thuê thu nhập ổn định ngang 4,5m dài 16,5m có thể kinh doanh buôn bán hoặc văn phòng giá 1,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt 3 tầng kiệt ô tô, đường Trần cao Vân, 1.9 tỷ

Bán nhà đẹp mới xây 3 tầng rưỡi; kiệt trần cao vân và lê độ; hướng tây bắcDT đất: 60m2; diện tích xây dựng: 200m2; nhà có 4 phòng ngũ; có toilet trong phòng;giá: 1.9 tỷpháp lý: sổ đỏ chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Bán Nhà 3 tầng, DT 5x11m, ường Tô Ngọc Vân, 3m, 1.69 tỷ

Cần bán hoặc cho thuê Nhà nguyên căn 3 tầng (3 phòng ngủ, 3 WC, 1 p.khách, 1 phòng bếp + ăn, sân thượng). Nhà mặt tiền đường nhựa 3m, lề 1.5m, đường Tô ngọc vân vào 30 m đường thông qua Đường Đặng thái Mai, ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng cách đường Hàm Nghi và Nguyễn văn Linh 100m. Giá bán 1,69 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà và đất, đường Bế Văn Đàn, song song đường Điện Biên Phủ, giá TL

Bán nhà và đất, đường Bế Văn Đàn, song song đường Điện Biên Phủ, giá TL. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán gấp nhà C4, đường 3.75m, gần CA Thanh Khê, 1.1 tỷ

Cần bán gấp nhà C4, diện tích 5*15, đường nhựa 3.75m, có vỉa hè, gần công an Q Thanh Khê. Có gác lửng đúc, 3 phòng ngủ,sân phơi. Khu an ninh, thoáng mát. Giá 1.1 tỷ, Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 2,5 mê, kiệt Nguyễn Hoàng, 1.1 tỷ

Hiện tôi có nhu cầu cần bán nhà trong kiệt Nguyễn Hoàng, nhà xây gồm 2,5 mê, có đầy đủ tiện nghi trong nhà, kiệt rộng 3m. Địa chỉ tại tổ 78 Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, đường Nguyễn Hoàng. DTSD: 96m2, mới xây dựng vào năm 2012 nên có thể mua là ở ngay, Giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền đường Dũng Sĩ Thanh Khê, DT 105m2, 1.6 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Dũng Sĩ Thanh Khê, DT 105m2, H.Bắc (chếch Tây), gần các trường Đại học, Cao đẳng, bệnh viện, rất thuận kinh doanh, buôn bán, SHCC, giá 1,6 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Nhà cần bán gấp kiệt rộng 8m đường Trần Cao Vân, 1.95 tỷ

Nhà cần bán gấp kiệt rộng 8m đường Trần Cao Vân thông ra biển, DTSD 220m2, H.Tây Bắc, nhà đẹp mới XD, 4 tầng, sân thượng đẹp, vị trí đẹp, KDC văn minh, gần chợ, sân bay và ga, giá 1,950 tỷ, tặng 1 số nội thất cao cấp. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K294, đường Điện Biên Phủ, 1.65 tỷ

Bán nhà K294 Điện Biên Phủ, tổ 118, P.Chính Gián, nhà xe ô tô vào tận nơi, cách Điện Biên Phủ 150m, DT 5x16m=80m2, DTSD 258,6m2, nhà 3,5 tầng, 3 PN, 1 PK lớn, 1 PK mini, 1 P.Thờ, 3 WC, 1 sân phơi, 1 sân thượng, khu an ninh, yên tĩnh, thoáng mát, SĐCC, giá 1.650.000.000 đồng, vào ở ngay. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân (gần trường Thái Phiên), TL

Bán nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân (gần trường Thái Phiên), DTĐ 54,1m2, DTSD 173,9m2 (ngang 4,7m, nở hậu 5,5m), giá TL. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà trọ đường Mẹ Nhu, DT 94m2, 5 phòng, cách trường TDTT, 1.1 tỷ

Cần bán nhà trọ đường Mẹ Nhu, DT 94m2, 5 phòng, cách trường TDTT, Thương Mại 150m, giá 1,1 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Phan Phu Tiên, đường 5,5m, 1.12 tỷ

Bán nhà đường Phan Phu Tiên, đường 5,5m, DTĐ 75m2 (5x15m), DT ở 100m2, H.Tây Nam, nhà mới đẹp, gần cầu Phú Lộc, SĐCC, giá 1,120 tỷ, tiếp KH có thiện chí. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K91, đường Nguyễn Tri Phương, DT 6x15m, 1.75 tỷ

Bán nhà K91, Nguyễn Tri Phương, DT 6x15m, H.Đông Nam, giá 1,75 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt đường Trần Cao Vân Đà Nẵng, 1.5 tỷ

Nhà kiệt oto đường Trần Cao Vân thông ra đường biển Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng, nhà 3 tầng diện tích sử dụng 200m2, vị trí gần chợ Tam Thuận, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, bệnh viện Bình Dân, trường cấp 2 Hoàng Diệu, trường cấp 1 Đinh Bộ Lĩnh, ga Đà Nẵng, giá bán đến công chứng: 1.500.000.000 đồng, điện thoại Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà đường Hồ Quý Ly, DT 5x25m, DTSD 270m2, TL

Bán nhà đường Hồ Quý Ly, rộng 5m, dài 25m, nhà đúc 1,5 mê, DT sử dụng 270m2, có 3 phòng ngủ, 2 WC, giá TL. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 3 tầng kiệt ôtô, đường Lê Đình Lý, 1.15 tỷ

Địa điểm: Kiệt 95 đường Lê Đình Lý, kiệt 4m, thông nhiều hướng, gồm 2 tầng đúc +1 tầng tôn.DT đất 40m2 (4,2mx9,6m), DTSD 110m2, hướng Tây Bắc (lệch bắc): p.khách, 3 phòng ngủ, 2wc, điều hòa, nước nóng, sân phơi, ...Nhà đầu kiệt cách đường Lê Đình Lý 10m, nhà ở trung tâm thành phố sinh hoạt thuận lợi, ... nhà sạch sẽ, xem vị trí hài lòng!Giá 1tỷ150triệu., sổ đỏ chính chủ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà kiệt Phan Thanh, gần ĐH Duy Tân - Quận Thanh Khê

ần bán nhà kiệt đường Phan Thanh - Quận Thanh Khê - gần Đại học Duy Tân. Diện tích: 53m2; Ngang: 5,3m; Dài: 10m. Kiệt 3,5m Hướng Tây Nhà vừa mới xây và hoàn thiện có thể vào ở ngay, nhà 2 tầng, 1 mê, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp. - Sổ đỏ chính chủ -Giá: 1,15 t Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt Tô Ngọc Vân, gần bờ hồ Hàm Nghi, giá 1.3 tỷ

Bán nhà C4 Đường 3m5 Tô Ngọc Vân , Gần bờ hồ Hàm Nghi Đà Nẵng. Diện tích 55m2 (5 x 11) . Nhà trung tâm , tiện đi lại làm việc, Giá : 1 tỷ 3. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, giá 1.5 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đường 7.5m, hướng Tây Nam, diện tích 4.5x19, 3 mê lệch. Nhà thông thoáng, noi that cao cap, SDCC, tiếp người thiện chí. Giá 1.5ti. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà kiệt 814A Trần Cao Vân, 2 mặt kiệt, 10 tr/m2

Bán nhà kiệt 814A Trần Cao Vân, 2 mặt kiệt, đường ô tô vào được, DT 112m2, nhà 2 tầng, vào ở ngay, SĐCC, giá 10 tr/m2. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán căn biệt thự mini, K83 Huỳnh Ngọc Huệ, giá 1.85 tỷ

Cần vốn kinh doanh bán căn biệt thự mini K83 Huỳnh Ngọc Huệ, đường bê tông 7m, gần CA Q.Thanh Khê, DTĐ 6,5x19,5m, DTSD 200m2, H.Tây Bắc, mới vừa xây xong đang còn trồng cỏ, kiến trúc rất đẹp, sân nhà đậu được 2 chiếc ô tô, giá 1,85 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần Tiền bán nhà, kiệt 664 đường Trưng Nữ Vương

Cần bán gấp căn nhà 1 mê mặt tiền kiệt 664 đường Trưng Nữ Vương rộng 6m ô tô ra vào thoải mái, P.Hòa Thuận Tây,Q.Hải Châu,TP.Đà Nẵng.Diện tích:75m2,hướng Tây Bắc.1 phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng ăn, bếp, phòng giặt giũ,phơi đồ, 2 phòng tắm…Vị trí đẹp. Nhà gần siêu thị,trường học cấp 1, 2, 3, gần bệnh viện, gần trung tâm thành phố… Dân cư đông,an ninh tốt,là khu cán bộ Liên hệ: 0943.821177

Bán Nhà MT Đường Dương Bích Liên

Nhà MT Đường Dương Bích Liên Đường 5,5 m, lề 3m, DTĐ : 5x20 = 100m2, DTSD: 300m2, Nhà Mới Xây, Thiết Kế 1 Trệt 2 Lầu, Gần Điện Lực Thanh Khê. Hướng : Đông Bắc. Giá : 1,48 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà 02 tầng, Kiệt Kỳ Đồng, giá 1.45 tỷ

Bán nhà 02 tầng, nhà thiết kế đẹp, tiện nghi, hiện đại, DTĐ : 68m2 (4x17), DTSD : 136m2, gồm 01 phòng khách, 01 phòng ăn, bếp hiện đại, 03 phòng ngủ, 02 toalet, nhà 02 mặt kiệt, gần chợ, gần trường học, sân thể thao, bệnh viện....Giá 1tỷ450. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà MT Phạm Nhữ Tăng, 1.3 tỷ

Cần bán nhà MT Phạm Nhữ Tăng, giá tốt DT:4,16x17m, hướng Đông, đường 7m5, gần Điện Biên Phủ, nhà cấp 4, mới đẹp nhà gồm 3PN, 2 Toliet, 1Pk, rộng khu kinh doanh sầm uất khu dân trí cao, Giá: 1,3 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà MT Cù chính Lan, giá 1.9 tỷ

Bán nhà 3 tầng, 1MT, 1 mặt kiệt, 4.5x 11, hướng Tây bắc. Giá 1.9 tỷ Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà, đường Dương Bích Liên, đường 5,5m, 1.48 tỷ

Bán nhà đường Dương Bích Liên, đường 5,5m, DT 5x20m=100m2, DTSD 300m2, H.Đông Bắc, 3 tầng, đẹp, mới, giá 1,480 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Bán nhà K106 Đinh Tiên Hoàng, 1.5 tỷ

Bán nhà K106 Đinh Tiên Hoàng, cách đường 15m, DTSD 120m2, nhà 1 mê đúc, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 phòng khách, 1 phòng thờ, bếp, tiện nghi đầy đủ, SĐCC, giá 1,5 tỷ. Liên hệ: 0943.821177

Cần bán nhà, 146 Nguyễn Hoàng, giá 1.4 tỷ

Cần bán nhà kiệt 146 Nguyễn Hoàng, Diện tích 90 m2, nhà cấp 4, mê suốt. Nhà rộng mát mẻ. Giá bán : 1,4 tỷ. Liên hệ: 0943.821177
Comments